Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Підвищення інформаційної ефективності молекулярних машин

Дипломна робота на тему: "Підвищення інформаційної ефективності молекулярних машин." виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-91мн Поляков Володимир Юрійович керівник: доцент, к. т. н., доц., Гордійко Н. О

Дипломна робота на тему: "Підвищення інформаційної ефективності молекулярних машин."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-91мн Поляков Володимир Юрійович

керівник: доцент, к. т. н., доц., Гордійко Н. О

Реферат

Молекулярні машини та наномотори лежать в основі кожного важливого біологічного процесу. У процесі еволюції неспроста відточувались саме такі механізми функціонування живих організмів. Багато з найкращих винаходів людства запозичені із живої природи. Настав час створювати свої молекулярні машини.

За останні два десятиліття людство досягло значного прогресу стосовно можливостей створювати власні молекулярні машини. Збільшуються амплітуди на які вони можуть рухатись та кількість роботи яку вони можуть виконувати. Вчені все краще можуть керувати створеними молекулярними машини та все краще розуміють принципи їх функціонування.

Незважаючи на великий прогрес у цій галузі досягнуто немалого прогресу, вона є новою та існує багато напрямків у яких дослідники можуть рухатись. Зокрема є необхідність у більшій кількості фундаментальних досліджень, щоб збільшити обсяг знань про машини таких розмірів, які можуть виконувати корисну роботу.

В переважній більшості для опису роботи таких машин використовується статистична фізика, оскільки законами класичної механіки настільки малі механізми описати неможливо. Окрім того, вони оперують у середовищах що кардинально визначають їх проведінку, наприклад зміна концентрацій або температур. В таких умовах у молекулярних машин виникає необхідність отримувати інформацію про стан середовища, що теж неможливо без затрачення певної кількості енергії. Саме ця проблема досліджується у роботі. Проблема отримання максимальної кількості інформації молекулярною машиною про середовище у якому вона знаходиться, з мінімальними затратами енергії.

Об’єктом дослідження є модель молекулярної машини, розроблена авторами на основі існуючої та способи її оптимізації. Запропонована авторами модель є більш гнучкою та адаптивною.

Метою роботи є дослідження моделі молекулярної машини, що дозволить проаналізувати інформаційну ефективність, ввести її чітке визначення та запропонувати спосіб її підвищити.

У даній роботі було проаналізовано вже існуючі математичні моделі молекулярних машин, а саме ті роботи, що фокусуються на швидкості отримання інформації машиною та енергетичній ефективності. На основі однієї з таких моделей, що використовує Марківський процес, було розроблено нову математичну модель молекулярної машини. Оскільки модель була розроблена на основі прототипу, було збережено зворотню сумісність та відтворено результати інших дослідників. Було проведено обширну перевірку роботи моделі та її відповідності реальним неперервним процесам, Досліджено енергію, що затрачається на функціонування машини та інформацію що отримується в процесі. Для різних конфігурацій моделі знайдено траекторії та параметри, що забезпечують оптимальне підвищення інформаційної ефективності.
Зроблено відповідні висновки.

Проміжні результати роботи було опублiковано у виглядi тез доповiдi на XVІI
Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладні проблеми з фiзики, математики та iнформатики», 2019.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Інформація, теорiя iнформацiї, ентропiя, молекулярнi машини, iнформацiйна ефективнiсть, оптимальна траекторія.

Повний текст дисертації (pdf)

stanislawbeh June 09 2021 8849 прочитання Друк