Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Опитування студентів центром СоціоПЛЮС

Результати опитування студентів центром СоціоПлюс яке проводилось протягом січня 2021 року

Наведено результати соціологічного опитування студентів центром СоціоПлюс яке проводилось протягом січня 2021 року. В опитуванні приймали участь студенти з другого по п'ятий курс спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали.

Під час опитування була з'ясована думка студентів стосовно питань пов'язаних з розумінням та поінформованістю студентів стосовно їх академічних прав, участі в формуванні власної освітньої траекторії, старанності в навчанні, академічної доброчесності, стану навчально-лабораторної бази та інше.

Результати опитування

Якби у Вас з'явилася можливість ще раз обирати освітню програму, чи обрали б Ви знову ту, за якою навчаєтесь зараз?

Оцініть, будь ласка, якість освіти за Вашою освітньою програмою

Вкажіть, будь ласка, як Ви відвідували заняття протягом минулого
семестру?

Чи отримуєте Ви реальні знання, навички та вміння за Вашою освітньою програмою?

Чи відповідає, на Вашу думку, зміст освітньої програми, за якою навчаєтесь, її назві?

Якою мірою Вам надаються можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій?

Чи відомо Вам про можливість зарахування окремих результатів отриманих в межах неформальної освіти (на основі сертифікатів про закінчення онлайн курсів вебінарів, тренінгів тощо)?

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви ознайомлені з політикою академічної доброчестності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Назвіть, будь ласка, чи є кредитні модулі, за якими Ви є перезавантаженими самостійною роботою?

Як би Ви оцінили дотримання Вашого права на академічну свободу

Як часто Ваша кафедра/факультет проводить опитування серед
студентів з метою оцінки якості освіти?

Чи доводилось Вам сплачувати якісь кошти за користування інфраструктурою університету (спортивні майданчики, робочі кімнати, зали бібліотеки тощо)?

Вкажіть, будь ласка, чи давали Ви кому-небудь з викладачів певну винагороду за складання/перескладання іспиту/заліку (підвищення оцінки наіспиті) під час останньої сесії:

З яких джерел Ви найчастіше отримуєте інформацію про новини університету та Вашого факультету/інституту?

ДУАЛЬНА ОСВІТА. Оцініть, будь ласка, наскільки Ви підтримуєте наступні складові дуальної освіти

Будь ласка, оцініть наступні компоненти загального технічного стану приміщень корпусів, що відносяться до факультету, на якому Ви навчаєтесь за наступними показниками:

Оцініть, будь ласка, стан навчально-лабораторної бази Вашого факультету за наступними показниками:

Наскільки поширені серед Ваших однокурсників наступні прояви поведінки

SOFT SKILLS. Чи забезпечується під час підготовки за Вашою освітньою програмою набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) за такими показниками:

stasbeh January 31 2021 959 прочитання Друк