Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Теми бакалаврських робіт ФФ61 (2020 рік випуску)

Теми дипломних робіт студентів бакалаврів групи ФФ-61 випуску 2020 року.

Теми дипломних робіт студентів бакалаврів групи ФФ-61 (випуск 2020 року).

Барвінко Михайло Андрійович

 • Тема: Вплив пептиду семакс на синаптичну активність та короткочасну пластичність глутаматергічної нейропередачі в сумісній культурі нейронів спинного мозку та спінальних гангліїв щурів
 • Науковий керівник: к.б.н., ст.н.співробітник Інституту Фізіології НАН України Шипшина М.С., к.б.н. ст.н.співробітник Інституту Фізіології НАН України Маслов Віталій Юрійович за сумісництвом ст. викладач кафедри ПФ

Галкіна Ганна Костянтинівна

 • Тема: Комп'ютерне моделювання фізичних властивостей сегнетоелектриків на молекулярному рівні
 • Науковий керівник: к. т. н., доц., Гордійко Н. О.
 • Рецензент: зав.каф. прикладної фізики, д.т.н.,проф.Воронов С.О.

Дащенко Володимир Дмитрович

 • Тема: Ентропія. Моделювання і практична реалізація
 • Науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Родіонов В.М. доц. кафедри ФТТ; д.т.н., проф. кафедри ПФ Воронов С.О.,

Кагановський Олексій Віталійович

 • Тема: Оптимiзацiя якості мікроскопічних зображень методом програмної обробки
 • Науковий керівник:  зав. відділу молекулярної біофізики інституту Фізіології НАНУ д.б.н, Білан П. В. за сумісництвом професор каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; к.т.н., доцент кафедри ПФ Гордійко Н.О.


Косенко Даніїл Павлович

 • Тема: Розробка протоколів експериментів для програмно-апаратного комплексу для вивченя асоціатовно емоційного навчання у гризунів
 • Науковий керівник: пров. н.с., к.б.н., ст. досл. Інституту Фізіології НАНУ Ісаєв Д.С.; к.т.н., доцент кафедри ПФ Гордійко Н.О.

Коталевич Владислав Віталійович

 • Тема: Показники електрофізіологічних властивостей нейронів підщелепного ганглія щура в умовах підвищеної концентрації глюкози
 • Науковий керівник: к.б.н. доц., інституту Фізіології НАНУ Пурнинь Олена Едуардівна за сумісництвом ст. викладач кафедри ПФ

Крук Антон Сергійович

 • Тема: Структурний стан високоентропійних сплавів FeNiCoCrAlх після високотемпературного окиснення 
 • Науковий керівник: доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, Загородній В.В.
 • Консультант: професор кафедри металознавства та термічної обробки ІФФ Карпець М.В.


Мамчур Ярина Дмитрівна

 • Тема: Комплексне дослідженн впливу температури на характеристики світлодіодів
 • Науковий керівник: к.т.н., доц. кафедри ПФ Іванова В.В.

Маньковський Олексій Віталійович

 • Тема: Ефект суперколімації за рахунок фотонних кристалів
 • Науковий керівник: к.т.н., доц. кафедри ПФ Іванова В.В.; старш. наук. спiвр., д-р фiз.-мат. наук , директор МЦ "Інститут прикладної оптики"  Тараненко В. Б.
 • Рецензент: наук. спiвр., канд. фiз.-мат. наук Япаров В. В. МЦ "Інститут прикладної оптики"

Нiмий Iгор Олександрович

 • Тема: Моделювання спостережень в подiях гравiтацiйного мiкролiнзування
 • Науковий керівник: д-р фiз.-мат. наук, професор кафедри ФЕС Жданов В. I.; к.т.н., доц. кафедри ПФ Гордійко Н.О.

Олешко Олександра Василівна

 • Тема: Показники електрофізичних властивостей нейронів ВШГ щурів в умовах підвищеної концентрації глюкози
 • Науковий керівник: к.б.н. доц., інституту Фізіології НАНУ Пурнинь Олена Едуардівна за сумісництвом ст. викладач кафедри ПФ; к.ф.-м.н., доц. кафедри ПФ Кривенко-Еметов Я.Д.

Онкович Ігор Ярославович

 • Тема: Розв'язок рівнянь Енштейна в СТВ
 • Науковий керівник: ст.викл. кафедри ІБ Наказний П.О.; к.ф.-м.н. доц. кафедри ПФ Кривенко-Еметов Я.Д.

Пінчук Олексій Олексіндрович

 • Тема: Модуль діодного випромінювання для бічної мікроскопії інтактних біологічних препаратів
 • Науковий керівник: зав. відділу молекулярної біофізики інституту Фізіології НАНУ д.б.н, Білан П. В. за сумісництвом професор каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; к.т.н., доц. кафедри ПФ Гордійко Н.О.

Романенко Iван Олегович

 • Тема: Оптичні вихори
 • Науковий керівник: к. ф.-м. н., мнс. МЦ "Інститут Прикладної Оптики" Япаров В. В.; к.т.н., доц. кафедри ПФ Іванова В.В.

Руцький Костянтин Валерійович

 • Тема: Використання інфрачервоного світлодіодного підсвічування у нейрофізіологічних дослідженнях
 • Науковий керівник: зав. відділу молекулярної біофізики інституту Фізіології НАНУ д.б.н, Білан П. В. за сумісництвом професор каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; д.т.н., проф. кафедри ПФ Воронов С.О.

Стаднік Андрій Олександрович

 • Тема: Методика непрямої оцінки якості паяння та температури СД за вимірами ВАХ та ЛАХ
 • Науковий керівник: доцент каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», к.ф-м.н., Монастирський Геннадій Євгенович

Чепiлко Олекандр Миколайович

 • Тема: Моделювання рiзних фаз титанату барiю BaTiO3 у сереовищi пакету GAUSSIAN09
 • Науковий керівник: к. т. н., доц. кафедри ПФ Гордійко Н. О.
 • Консультанти: д.ф.-м.н. проф. ФЕЛ Поплавко Ю.М.; д.т.н., професор кафедри ПФ Воронов С.О.

stasbeh December 13 2020 564 прочитання Друк