Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Лабораторія

Лабораторiя методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї

Науковий керiвник - д.т.н. Воронов С.О.

Лабораторiю створено в серединi 70-х рокiв на факультетi електронної технiки пiд керiвництвом проф.Герасимова С.М., доц.Семенова Г.Ф., с.н.с.Рабишка В.О., с.н.с.Цикунової Т.М. З 1992 р. по 03.2001 р. лабораторiя входить до складу НДi телекомунiкацiй, з 04.2001 р. - до складу Фiзико-технiчного iнституту.

Мета та основна концепцiя дiяльностi:

Розробка програмно-апаратних засобiв для дослiдження теплофiзичних властивостей матерiалiв та аналiзу iнфрачервоної складової спектру випромiнювань.

Навчальна дiяльнiсть:

Розроблені курси лекцій: “Тепловізійні системи”, розділ “Методи обробки зображень” (приладобудівний факультет); “Електронні прилади та пристрої”, розділ “Способи зчитування сигналу в теплових передавальних трубках” та “Твердотільна електроніка”, розділ “Аналіз ефектів у піро-п’єзокристалах” (факультет електроніки); “Основи наукових досліджень”, “Інфрачервона електроніка”, “Оптоелектроніка”, “Фізичне матеріалознавство” і “Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми” (Фізико-технічний інститут).
Залучаються студенти на учбову та переддипломну практику. За матеріалами проведених досліджень студенти захищають курсові та дипломні проекти. Працює аспірант.

Кадровий склад лабораторiї:

1 академiк АiНУ - науковий керiвник лабораторiї; 2 доктори технiчних наук, професори; 2 кандидати технiчних наук, доценти; 1 штатний спiвробiтник; 10 сумiсникiв.

Штатні співробітники лабораторії:

  • Муравов С.О. - с.н.с.,
  • Гордійко Н.О. - к.т.н., с.н.с.,
  • Котовський В.Й. - к.т.н., с.н.с.