zvv09692

Загородній Вячеслав Васильович

К.т.н., ст.н.с., сумісник кафедри Прикладної фізики


Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.т.н., ст.н.с., доцент, сумісник кафедри Прикладної фізики


Більше

Навчання

Викладаються предмети

Загальна фізика. Механіка (лекції, практичні)
Рентгенівські методи дослідження
Симетрія в фізиці


Більше

Наука

Публікації


Більше