zvv09692

Загородній Вячеслав Васильович

К.т.н., ст.н.с., сумісник кафедри Прикладної фізики


Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.т.н., ст.н.с., доцент, сумісник кафедри Прикладної фізики


Більше

Навчання

Викладаються предмети

Загальна фізика. Механіка (лекції, практичні)
Рентгенівські методи дослідження
Симетрія в фізиці


Більше

Наука

Публікації

  • Михальченко І.І., Загородній В.В., Синицин. В.О.Хімічний склад торій-уранових альбітитів Нововолексіївського рудопрояву, Український щит, Пошукова
    та екологічна геохімія, №1(16), 2015, стор. 37-45
  • Михальченко І.І., Загородній В.В., Погукай В.І., Шевела А.Ю.Особливості хімічного складу торій-уранових альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит. Збірник тез наукової конференції з міжнародною участю (до 110 річниці від дня народження акад.. АН УРСР С.М. Пантелеймовича) “Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою)”. Київ, 17-18 листопада 2015 р., стор 108-109
  • Білан О.В., Митрохин В.В., Загородній В.В., Андрєев О.В. Петрологічні особливості моноцонітоідів коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка. Матеріали VI Всеукраїнської молодіжної наукової конференції-школи
    «Сучасні проблеми геологічних наук». Київ, 14-16 квітня 2016 р., стор. 188-191.

Більше