Статті

Теми бакалаврських робіт ФФ21 (2016 рік випуску)

Теми дипломних робіт студентів бакалаврату групи ФФ21 (2016 рік випуску):

 Косячкін Єгор Миколайович

Тема: Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

Керівник роботи: Д.ф-м.н.,професор Устінов А.І.

 Закусило Тетяна Миколаївна

Тема: Дослідження мікроструктури з'єднань, отриманих з використанням реакційної багатошарової фольги Ni/Al

Керівник роботи: старший науковий співробітник  відділу  парофазних технологій неорганічних матеріалів  Інституту електрозварювання   ім. Є. О. Патона НАН України,   к.т.н. Мельниченко Тетяна Всеволодівна

 

Темченко Катерина Володимирівна

Тема: Динаміка Давидовських солітонів у зовнішньому осцилюючому магнітному полі

Керівник роботи: провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України,  доктор фіз.-мат. наук Брижик Лариса Свиридівна                                                                                                                       

 

Бурковський Михайло Олексiйович

Тема: Змiни характеристик натрiєвої та калiєвої провiдностi центральних нейронiв при
ексайтотоксичному пошкодженнi.

Демський Андрiй Вiкторович

Тема: Спектр мас барiонiв з двома тотожними важкими кварками в моделi з корнеллiвським
потенцiалом

Завертаний Тарас Леонiдович

Тема: Дослiдження теорiй гравiтацiї iз нелагранжевими поправками, що залежать вiд кривини
простору-часу

Iванцов Антон Iгорович

Тема: Транслокацiя нейральних кальцiєвих сенсорних бiлкiв за допомогою фотоактивацiї

Кучкiн Владислав Михайлович

Тема: Магнiтна динамiка i керування станами неколiнеарного антиферомагнетика за допомогою
спiнового струму

Мистрiкова Оксана Валентинiвна

Тема: Iндукована орiєнтацiйним фазовим переходом сiтчаста структура наночастинок в
рiдкому кристалi

Молодова Олександра Дмитрiєвна

Тема: Регуляцiя внутришньоклiтинної концентрацiї iонiв кальцiю за допомогою фотоактивацiї

Попович Михайло Васильович

Тема: Оптичнi властивостi тонких плiвок As-S та багатошарових наноструктур As2S3 - Se

stasbeh травень 10 2016 13211 прочитання 0 коментар 0 оцінка Друк

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
  • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %