Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

Методичні матеріали

Навчальні плани ви можете подивитись у розділі "Навчальні плани", в офіційному каталозі завантажень і в бібліотеці можна знайти відсортовані матеріали. Свіжі матеріали викладаються у форумі. Записані відеолекції можна переглянути на відповідній сторінці "Відео-лекції".

Освітні програми спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали

Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )

Увага! Остання інформація про дистанційну освіту протягом карантину у новині Методичні матеріали дистанційного навчання

 

Загальна фізика

Механіка

Термодинаміка та молекулярна фізика

Електродинаміка

Оптика

Атомна фізика

Ядерна фізика

Моделі сучасної фізики (спеціальність Прикладна математика)

Фізика (спеціальність "Прикладна механіка)

Фізика - 3 (Хвилі, квантова фізика, будова матерії)

 

Теоретична фізика

Класична механіка

Теорія поля

Квантова механіка

Фізика твердого тіла

Фізична кінетика

 

Спец. предмети

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Статистична радіофизика та оптика

Оптоелектроніка

Симетрія в фізиці

Рентгенівські методи дослідження

Нелінійна оптика

Вступ до спеціальності

Квантова електроніка

Фізика та хімія поверхні

Основи загальної біології та біохімії

Локальні методи досліджень

Нові матеріали та речовини

Квантова хімія

Технологія та застосування наноструктур

Біофізика мембранних структур

Біохімія клітинних процесів

Числові методи

Інфрачервона електроніка

Біофізика синаптичної передачі

Спецглави фізичного матеріалознавства

Дослідницький практикум за спеціальністю

Основи наукових досліджень

Оптика та фотоніка

Біофізика складних систем