Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian

Силлабуси дисциплін навчальних планів 2020 року

На цій сторінці розміщено силабуси дисциплін підготовки бакалаврів , магістрів та докторів філософії (phd)

 

Інформація для викладачів

 

Силлабуси освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів Прикладна фізика

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

(*відмічено силабуси оформлені за старою формою)

Цикл професійної підготовки

(*відмічено силабуси оформлені за старою формою)

 • (ПО1) Хімія
 • (ПО2) Програмування
 • (ПО3) Комп'ютерна графіка
 • (ПО4) Введення в спеціальність
 • (ПО5) Тензорний аналіз
 • (ПО6) Теорія функції комплексної змінної
 • (ПО7) Методи аналізу і обробки експериментів
 • (ПО8) Класична механіка
 • (ПО9) Рівняння математичної фізики
 • (ПО10) Теорія ймовірності та математична статистика
 • (ПО11) Випадкові процеси
 • (ПО12) Ядерна фізика
 • (ПО13) Теорія поля
 • (ПО14) Електродинаміка суцільних середовищ
 • (ПО15) Коливання та хвилі
 • (ПО16) Квантова механіка
 • (ПО17) Статистична радіофізика та оптика
 • (ПО18) Статистична фізика
 • (ПО19) Фізика твердого тіла
 • (ПО20) Міждисциплінарна курсова робота
 • (ПО21) Лабораторно-дослідницький практикум
 • (ПО22) Наукові дослідження за темою бакалаврського диплому*
 • (ПО23) Переддипломна практика
 • (ПО24) Дипломне проектування

Вибіркові освітні компоненти

Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

 • (ЗВ1) Освітня компонента 1 ЗУ-Каталогу
 • (ЗВ2) Освітня компонента 2 ЗУ-Каталогу

Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)

 


Силлабуси освітньо-наукової програми підготовки магістрів Прикладної фізики

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Дослідницький (науковий) компонент

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки


 

Силабуси освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (Phd) Прикладної фізики

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Вибіркові освітні компоненти

 

 

 


Архів