UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Головна Кафедра Навчання Наука Форум Download Новини Мапа>

Про інститут

Основні наукові напрямки досліджень Інституту фізики

Головним завданням Інституту є здійснення фундаментальних та прикладних досліджень, направлених на одержання нових наукових знань у галузі фізики, сприяння науково-технічному, соціально-економічному і духовному розвиткові суспільства.

У 2004 році Президією НАН України затверджені такі основні наукові напрямки досліджень інституту:

 • фізика конденсованого стану, включаючи фізику м’якої речовини;
 • нанофізика та наноелектроніка;
 • фізика лазерів, нелінійна та сингулярна оптика, голографія;
 • фізика поверхні, емісійна та плазмова електроніка.

У рамках затверджених напрямів пріоритетними є:

 • фізика наноструктур, включаючи гетероструктури у напівпровідниках, нанострукту­рова­ні рідкі кристали, наночастинки твердого тіла;
 • теоретичні і експериментальні дослідження квазічастинок (електрони, екситони, фонони, магнони, плазмони) і процесів їх взаємодії між собою та з дефектами в конденсованих середовищах;
 • фізика рідкокристалічних та полімерних середовищ;
 • фундаментальні дослідження взаємодії лазерного випромінювання з речовиною та розвиток наукових основ лазерних технологій;
 • дослідження адсорбційних і електронних явищ та фазових переходів на поверхні твердих тіл;
 • дослідження іонних пучків та методів керування ними;
 • фізика біологічних систем.

Навчання

Аспірантура Інституту фізики НАН України

При Інституті фізики працює аспірантура та докторантура. Для багатьох іногородніх випускників ВНЗ аспірантура залишається єдиним шляхом переходу до науково-дослідної роботи.

Щорічно Інститут фізики НАН України проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від та без відриву від виробництва за спеціальностями:

 • "теоретична фізика" 01.04.02
 • "фізична електроніка" 01.04.04 паспорт спеціальності >>
 • "оптика, лазерна фізика" 01.04.05 паспорт спеціальності >>
 • "фізика твердого тіла" 01.04.07 паспорт спеціальності >>
 • "фізика молекулярних та рідких кристалів" 01.04.15 паспорт спеціальності >>
 • "біофізика" 03.00.02
Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту фізики НАН України такі документи:
 • заяву з візою наукового керівника. До заяви бажано додати характеристику-рекомендацію з місця роботи або рекомендацію вченої ради вузу/факультету;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією, завірений за місцем роботи або навчання,
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома) та виписку із залікої книжки;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 • чотири фотокартки розміром 3х4 см, завірені за місцем роботи або навчання.
 • Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються щорічно, як правило, до "10-го" вересня за адресою:

03039, м. Київ,
проспект Науки, 46
Інститут фізики НАН України

Телефон для довідок: +38 (044) 525-55-79, +38 (044) 525-12-20
Веб-сторінка: www.iop.kiev.uaПереклад
Статус:виконан
Перевірка:виконана
Останнє оновлення
18.01.2009 : 12.10
Версія 1 β