UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Навчання Наука Форум Download Новини Мапа>
BITP

ІМБіГ НАН України було створено в 1973 році на базі Сектора молекулярної біології та генетики Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Академії наук УРСР. Сектором керував академік НАНУ С.М.Гершензон. З 1973 по 2003 рік інститут очолював академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки, нині почесний директор ІМБіГ Геннадій Харлампійович Мацука. Зараз інститутом керує академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки Ганна Валентинівна Єльська.

В 15 наукових відділах та 4 лабораторіях Інституту молекулярної біології і генетики НАН України працюють 184 науковці - фахівців з молекулярної біології, біохімії, біофізики, мікробіології, біотехнології, хімії та генетики - 7 членів-кореспондентів НАН України, 2 академіки НАН та академік АМН України, 22 доктора наук та 112 кандидатів наук, за сприяння адміністративно-управлінського апарату, редакційно-видавничого відділу, наукової бібліотеки, відділу науково-технічної інформації, служби патентно-ліцензійної роботи, віварію, агрономічної служби, виробничо-допоміжного підрозділу.

Аспірантура ІМБіГ налічує 22 аспіранта, а молодих наукових працівників (віком до 35 років) - 120.

З 1985 року інститут видає науково-теоретичний журнал "Біополімери і клітина".

Вчені інституту успішно займаються викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах України таких як Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет Києво-Могилянська академія, Міжнародний Соломонів університет, Київський політехнічний інститут.

За весь час існування в ІМБіГ зареєстровано 2 наукових відкриття, отримано 146 авторських свідоцтв та патентів України. Вченими інституту опубліковано близько 3 000 наукових статей, з них більше ніж 330 - в найповажніших зарубіжних журналах. Проведено більше 50 конференцій, з'їздів, наукових шкіл.

При інституті понад 30 років плідно працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: молекулярна біологія, молекулярна генетика, генетика, біотехнологія.

Науковці інституту співпрацюють з 60 науковими організаціями далекого зарубіжжя та з багатьма організаціями держав СНД та України.

Рада молодих вчених ІМБіГ НАН України за підтримки інституту проводить конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з молекулярної біології і генетики.

21 липня 2003 року за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів трудовий колектив інституту було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Наукова діяльність Інституту молекулярної біології і генетики НАН України зосереджена на вирішенні проблем в галузі молекулярної біології, генетики і біотехнології, а саме:

 • структурна і функціональна геноміка;
 • протеоміка та білкова інженерія;
 • регуляторні системи та механізми передачі сигналу;
 • біоінформатика і комп'ютерне моделювання;
 • генні та клітинні біотехнології, генна терапія і діагностика.
Пріоритетними напрямами досліджень інституту, що проводяться в 15 наукових відділах інституту, є:
 • геноміка;
 • протеоміка;
 • біоінформатика;
 • генна та клітинна інженерія.

При Інституті молекулярної біології і генетики НАН України створений Центр колективного користування НАН України

Згідно програми централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України запущено в експлуатацію Синтезатор ДНК/РНК олігонуклеотидів (AKTA oligopilot 10, Amersham Biosciences)

Керівник центру
заступник директора ІМБГ НАН України з наукової роботи, 
д.б.н., проф. Тукало М. А.
Тел. (044) 526-55-89;
Е-mail: mtukalo@imbg.org.ua

Відповідальний за експлуатацію синтезатора ДНК/РНК олігонуклеотидів
д.б.н., проф. Лівшиць Л. А.
Тел. (044) 526-07-69;
E-mail: livshits@imbg.org.ua

Технічні характеристики

Синтезатора ДНК/РНК олігонуклеотидів (AKTA oligopilot 10, Amersham Biosсiences)

 • Прилад призначений для синтезу ДНК/РНК олігонуклеотидів в препаративних кількостях (1-50 umol)
 • Мінімальна кількість синтезованого продукту – 40 о.о.

Загальні положення

Згідно положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України (ЦККП) Інститут молекулярної біології і генетики НАН України бере на себе зобов’язання забезпечувати якісну та надійну роботу Синтезатора ДНК/РНК олігонуклеотидів, його фахове обслуговування та створювати умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України

Порядок надання послуг

 • Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі замовник), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро ВМББЕКФ свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП. (згідно з п. 3.2. Положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України)
 • Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро ВМББЕКФ НАН України, затверджує графік надання послуг установам НАН України

Порядок оформлення заявок та виконання робіт

 • Установи НАН України (замовник) повинні подати заявку на ім’я голови Центру (виконавець), підписану керівником та завірену печаткою, в якій буде надано детальну характеристику ДНK/РНК олігонуклеотидів (послідовність, кількість в о.о.)
 • Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на приладі AKTA oligopilot 10
 • Виконання замовлень для установ НАН України проводиться згідно з графіком узгодженим з Бюро ВМББЕКФ НАН України та ІМБГ НАН України
 • Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно розрахунку витрат для одного циклу синтезу з урахуванням подальшої очистки синтезованого продукту методом гель-фільтрації
 • Платні послуги з використанням Приладу Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України
Адреса: вул. Академіка Заболотного, 150 Київ –143, Україна, 03143,
Тел.: 38 (044) 526-11-69 (приймальня)
Факс: 38 (044) 526-07-59
Веб-сайт

Переклад
Статус:виконан
Перевірка:виконана
Останнє оновлення
18.01.2009 : 12.08
Версія 1 β