Рецензія на освітню програму Прикладна фізика Тараненко В.Б.
Опубликовано stasbeh в декабря 07 2020 03:01:31

Розміщено рецензію Тараненко Віктора Борисовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій та рецензій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

 

Дата: 14.07.2020

ПІБ: Тараненко В.Б.

Посада, місце роботи: Директор МЦ «Інститут прикладної оптики» НАН України

Освітній рівень: бакалавр

Зміст рецензії:

Багаторічна співпраця з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», зокрема, з кафедрою прикладної фізики, яка разом з кафедрою фізики енергетичних систем здійснює підготовку бакалаврів з прикладної фізик, демонструє високий рівень компетентності випускників, які впродовж навчання проходять практику та виконують дослідження за тематикою своїх бакалаврських кваліфікаційних робіт в Міжнародному центрі «Інститут прикладної оптики» НАН України. Ряд студентів-бакалаврів після продовження навчання в магістратурі стають бажаними співробітниками нашого інституту та продовжують навчання в аспірантурі.

Наша зацікавленість в здобувачах освіти за цією освітньою програмою базується на тому, що вони отримують знання, уміння і навички, необхідні для виконання наукових досліджень і прикладних розробок в інноваційних проектах, які виконуються з багатьох напрямків прикладної фізики, в т.ч. на стику з суміжними галузями природничих наук.

Освітня програма включає в себе комплекс дисциплін, які забезпечують як глибоку фундаментальну підготовку з математики, загальної і теоретичної фізики, так і збалансований і актуальний перелік спеціальних фахових дисциплін, необхідних для набуття компетентностей фізика-практика. Крім того, ОПП забезпечує опанування засобами програмування, вміння застосовувати обчислювальні методи, планувати і обробляти експерименти, брати участь в складанні наукових звітів та ін.

Важливо зазначити, що можливість вибору дисциплін з переліку фахових вибіркових, які формують певний фокус наукових і прикладних інтересів студентів, зумовлюють подальший вибір напрямку бакалаврської роботи та обґрунтування напрямку майбутнього навчання в магістратурі. Зокрема, для МЦ ІПО цінним є те, що студенти-бакалаври демонструють високий рівень сучасних знань в області оптичної та квантової електроніки і фотоніки, методів дослідження структури і властивостей матеріалів і речовин, комп’ютерного моделювання фізичних процесів і систем. Необхідно також відмітити відкритість і сприяння розробників програми пропозиціям щодо актуалізації змін в структурі і змісті навчальної програми, наприклад, заведення нових спеціалізованих вибіркових дисциплін з моделювання фізичних процесів.

Загалом вважаю, що програма сформована кваліфіковано, демонструє професіоналізм і високий рівень методичної підготовку членів проектної групи.
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає сучасним вимогам до фахівців, здатних здійснювати практичну фахову діяльність у галузі прикладної фізики та продовжувати навчання на вищих рівнях освіти.

Скан копія рецензії