Відгук на освітню програму Прикладна фізика Кулішова С.Б.
Posted by stasbeh on December 07 2020 01:16:58

Розміщено відгук Кулішова Сергія Борисовича на освітню програму доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 21.05.2020 11:26:52
ПІБ: Кулішов Сергій Борисович
Посада, місце роботи: Заст. генерального директора Державного підприємства “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект»
Освітній рівень: доктору філософії
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Підготовка інженерів в області прикладної фізики (спеціальність 105) становить великий інтерес для підприємств, що працюють в області створення нових енергетичних установок. При їх підготовці велике значення має знання фундаментальних основ термодинаміки, теорії теплообміну, газової динаміки та теорії горіння. У цьому сенсі освітня програма за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» виглядає досить добре. Бакалаврська і магістерська програми добре пов'язані між собою і дозволяють готувати фахівців високого рівня.
Програма підготовки докторів філософії розроблена з "нуля", чотирирічний курс навчання досить добре пов'язаний з програмою підготовки магістрів і є її природним продовженням. Важливою особливістю програми є педагогічна та наукова практика, яка готує аспірантів до самостійної діяльності.
В цілому програми підготовки добре збалансовані та дозволяють готувати фахівців високого рівня, що представляють інтерес для ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект»