Відгук на освітню програму Прикладна фізика Жук Г.В.
Надіслано: stasbeh грудня 07 2020 00:33:10

Розміщено відгук Жук Геннадія Віліоровича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 22.05.2020 12:21:11
ПІБ: Жук Геннадій Віліорович
Посада, місце роботи: Заступник директора з наукової роботи Інституту газу Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділом газових технологій
Освітній рівень: магістратура
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Ознайомився з програмою підготовки магістрів. Вона досить повна, охоплює всі аспекти підготовки магістрів за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Навчальні курси оптимізовані за кількістю годин і кредитів. Важливим компонентом є наукова практика, а також виконання магістерської дисертації на базі наукових інститутів фізичного профілю.
Зауваження: недостатньо повний щосеместровий контроль виконання дисертацій.