Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian

Навчання

Освітні програми спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали

Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали (бакалавр ,магістр )

Методичні матеріали дисциплін кафедри прикладної фізики

 

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі (додаток до наказу НУ/22/2020 від 30.11.2010р)

 

Розподiл навчального часу мiж циклами дисциплiн навчального плану магiстра з прикладної фiзики:

  • Фунд. фiзична пiдготовка (18%)
  • Фунд. математична пiдготовка (18%)
  • Загальна комп'ютерна пiдготовка(9%)
  • iноземна мова(6%)
  • Профорiєнтованi, спецiальнi дисциплiни(13%)
  • Гуманiтарнi, соцiально-економiчнi дициплiни (крiм iноз. мови)(18%)

Логічна схема зв`язків викладання предметів :PDF-файл (71.6 Кб)

Навчальний план бакалаврату

Проект освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

Кафедра є базовою в органiзацiї студентської олiмпiади КПІ ім. Ігоря Сікорського з загальної фiзики, бере активну участь в органiзацiї щорiчних Київського мiжнародного математичного фестивалю, Фестивалю Науки в Україні,фiзико-технiчної олiмпiади ФТI для талановитих та обдарованих учнiв середнiх шкiл. Студенти кафедри демонструють високий рiвень знань з фундаментальної та професiйної пiдготовки на студентських олiмпiадах мiжнародного та всеукраїнського рiвня, студентських наукових конкурсах. Випускники кафедри працюють та продовжують навчання в провiдних наукових установах України, Нiмеччини, Фiнляндiї, Англії.