Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Стипендія

Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів

Алгоритм призначення академічних стипендій

Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регулюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

Вирішення питань призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги Стипендіатам, заохочення кращих з них за успіхи навчанні, участь громадській, спортивній і науковій діяльності покладається на створену наказом ректора Стипендіальну комісію університету, що діє відповідно до затвердженого Положення про Стипендіальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відповідно до правил призначення академічних стипендій академічними стипендіями є:

  1. стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, аспірантам за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
  2. мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії;
  3. мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії у підвищеному розмірі -студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.
  4. стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні

Розмір академічних стипендій для студентів, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для Університету, умов навчання, спеціальності, спеціалізації (групою спеціалізацій ОС «Бакалавр» для 1 – го курсу 1-го семестру), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Також в університеті діє система заохочення кращих у навчанні студентів: встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії (близько 175), стипендії Президента України (5), Кабінету Міністрів України (1), Верховної Ради України (4), імені І.В.Курчатова (2). Додатково до основної стипендії призначаються стипендія в розмірі 1000 грн ДП НАЕК "Енергоатом" та Персональна стипендія випускника КПІ, народного депутата України Д.Й.Андрієвського.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться значна, важлива для суспільства соціально спрямована робота. Діти-сироти, студенти з особливими потребами, чорнобильці та студентські сім'ї із дітьми перебувають на обліку у ДНВР, з ними ведеться постійна робота та надається допомога.

Додаткова інформація

Інформація на сайті студентської профспілки

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА призначення академічних стипендій (pdf файл)

Інформація на сайті КПІ ім Ігоря Сікорського