Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Вступ до магістратури - Архів

Вступ у 2021 році

 

Вступ 2020 року

Щоб успішно здати вступні іспити слід ознаймитись з:

Вступ 2019

А тим хто поступає на спеціальність "Прикладна фізика та наноматеріали", маючи диплом бакалавра іншої спеціальності, слід ще взяти до уваги:

Особливості вступу до магістратури у 2016 році (презентація)

Консультації для 6 курсу (Архів)

 ! ЕКОНОМІКА Горбачук Василь Михайлович субота 2 тиждень з 11 по 12.00 у 114-7 аудиторії ОХОРОНА ПРАЦІ Чернушак Ігор Іванович вівторок о 10.30 у 305-22 аудиторії

 ! Увага! Розклад захисту бакалаварських робіт та держ.іспитів (xls файл

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Згідно наказу Мінестерства освіти та науки України від 30.10.2008 №992 оголошено про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році Згудно цього наказу затверджено провести у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у два тури:

 • перший тур - у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року;
 • другий тур - у базових вищих навчальних закладах, лютий-березень 2009 року.

Повний текст наказу можна завантажити тут (doc файл).

Вступ до магістратури

Нормативні документи

Порядок вступу на освітній ступінь магістр зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" регулюється Положенням про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Наказом №1-174 від 05 грудня 2007 року введено в дію "Положення про магістратуру НТУУ "КПІ"" (повний текст положення можна загрузити тут (doc файл)).

Звертаємо на такі суттєві моменти закріплені в Положенні про магістратуру (Розділ 5), що безпосередньо впливають на вступ до магістратури:

 • Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної випускової кафедри, визначається розміром "квоти" на магістерську підготовку
 • При цьому до уваги береться можливість реального працевлаштування випускників-магістрів: передбачувана кількість місць в аспірантурі кафедри, вакансії асистентських посад, наявність заявок на магістрів від академічних інститутів та інших потенційних замовників
 • Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою освітою, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки (спеціальності)
 • У терміни, визначені для подання документів, особа подає до атестаційної комісії факультету заяву на ім'я ректора НТУУ "КПІ", у якій вказує спеціальність, форму навчання та джерела фінансування, документи, що зазначені у "Правилах прийому", а також оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, патенти тощо)
 • Конкурсний відбір здійснюється приймальною комісією на підставі вступних рейтингів абітурієнтів
 • Умовою участі абітурієнта у конкурсі на магістерську підготовку за держзамовленням є значення його нормованого інтегрального рейтингу не менш ніж 0,9

 

До уваги вступників до магістратури:

Програма комплексного фахового випробування за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" та програма додаткового випробування для вступників що мають диплом бакалавра інших напрямів підготовки.

 

Вагові коефіцієнти творчих досягнень

Шановний студенте! Ти навчаєшся за навчальними планами бакалаврів, в яких значно підвищено професійно-орієнтовану компоненту. Диплом бакалавра дасть тобі змогу стати кваліфікованим фахівцем і приступити до роботи вже після 4 років навчання. Якщо в тебе є бажання й здібності до творчої роботи - ти зможеш на конкурсній основі продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Під час конкурсу враховуються інтегральний рейтинг студента, до якого входять середній бал за додатком до диплома бакалавра, оцінки державних екзаменів та захисту дипломної роботи бакалавра, оцінки вступних іспитів до магістратури, результати ректорського контролю залишкових знань студентів 4 курсу за всіма дисциплінами бакалаврату, рейтинг творчих досягнень. Високий рейтинг творчих досягнень збільшить твої шанси в конкурсному відборі в магістратуру ще й тому, що він враховується при формуванні кількості бюджетних місць в магістратурі на кожному факультеті, інституті НТУУ "КПІ". Вагові коефіцієнти творчих досягнень наведено нижче.

 1. Участь в виконанні реальних наукових проектів (організація, назва проекту, документ з організації) - 0,6
 2. Тези чи публікації, опубліковані в збірниках - 0,6 балів
 3. Публікація в науковому журналі ВАКу - 0,8
 4. Наявність патентних розробок:
  • патент - 0,8
  • заявка - 0,4
 5. Участь у Міжнародних олімпіадах
  • гранд-прі - 1,0
  • перше місце - 0,9
  • друге місце - 0,8
  • третє місце - 0,7
  • участь - 0,4
 6. Участь у Всеукраїнських олімпіадах
  • гранд-прі - 0,6
  • перше місце - 0,5
  • друге місце - 0,4
  • третє місце - 0,3
  • участь - 0,2
 7. Участь в університетських олімпіадах
  • гранд-прі - 0,4
  • перше місце - 0,3
  • друге місце - 0,2
  • третє місце - 0,1
 8. Участь у Міжнародних конференціях - 0,6
 9. Участь у Всеукраїнських конференціях - 0,5
 10. Участь в університетських конференціях - 0,4
 11. Участь в конкурсах студентських наукових робіт НАН України та МОН України - 0,5
 12. Участь в створенні інформаційного порталу інституту, кафедри - (0,4-0,6)
 13. Інші види діяльності - (оцінка за рекомендацією кафедри) - (0,2-0,6)