Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Журнали

Українські журнали що присутні в базі SCOPUS

Журнал нано- та електронної фізики (Journal of Nano- and Electronic Physics)
Print ISSN: 2077-6772.
Науковий журнал Сумського державного університету. Заснований у 1994 р., до 2009 р. мав назву «Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка». Виходить 4 рази на рік.
Журнал спрямований на висвітлення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також дослідження, спрямовані на розвиток математичних методів опису процесів та явищ у зазначених областях.
3104. Condensed Matter Physics
3108. Radiation
2500. Materials Science(all)
0.135
Журнал фізичних досліджень (Journal of Physical Studies)
Print ISSN: 1027-4642.
Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка. Заснований у січні 1994 р., виходить 4 рази річно. Тематика журналу охоплює різні розділи фізики, в тому числі: фізику конденсованих середовищ; ядерну фізику; атомну і молекулярну фізику; теорію поля і фізику елементарних частинок; астрофізику; фізику плазми; міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки. Статті друкуються українською або англійською мовами.
Відкритий доступ: DOAJ
3100. Physics and Astronomy(all) 0.107
Металлофизика и новейшие технологии (Metallofizika i Noveishie Tekhnologii)
Print ISSN: 1024-1809.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Заснований у 1979 р., виходить щомісячно.
Видання висвітлює результати оригінальних експериментальних і теоретичних досліджень у галузі фізики та технологій металів, стопів та сполук з металічними властивостями; рецензій на монографій; інформації про конференції, семінари; відомостей з історії металофізики; реклами нових технологій, матеріалів, приладів.
2506. Metals and Alloys
2504. Electronic, Optical and Magnetic Materials
2600. Mathematics(all)
3104. Condensed Matter Physics
0.112
Питання атомної науки і техніки (Problems of Atomic Science and Technology)
Print ISSN: 1682-9344.
Науковий журнал ННЦ "Харьківський фізико-технічний інститут". Заснований у 1975 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює питання фізики радіаційних пошкоджень і радіаційного матеріалознавства; результатів ядерно-фізичних досліджень; фізики плазми; вакууму, чистих матеріалів, надпровідників; плазмової електроніки та нових методів прискорення.
3108. Radiation
2104. Nuclear Energy and Engineering
3106. Nuclear and High Energy Physics
2500. Materials Science(all)
0.189
Порошковая металлургия (Poroshkovaya Metallurgiya)
Print ISSN: 0032-4795.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України. Заснований у січні 1961 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені проблемам теорії та технології отримання порошків, обробки тиском пористих напівфабрикатів, дослідженню властивостей матеріалів на основі порошків металів, тугоплавких сполук та кераміки, теорії та технології нанесення покриттів, наноструктурних матеріалів, дослідженню гетерогенних рівноваг у багатокомпонентних системах.
2506. Metals and Alloys
2210. Mechanical Engineering
0
Український фізичний журнал (Ukrainian Journal of Physics)
Print ISSN: 0503-1265.
Науковий журнал Відділення фізики і астрономії НАН України. Заснований у 1956 р., виходить щомісяця українською та англійською (з 2004 р.) мовами.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики: дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики, оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики. Відкритий доступ: DOAJ
3100. Physics and Astronomy(all) 0.152
Ядерна фізика та енергетика (Nuclear Physics and Atomic Energy)
Print ISSN: 1818-331X.
Науковий журнал Інституту ядерних досліджень НАН України. Заснований у 1997 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал публікує роботи з ядерної фізики, атомної енергетики, радіаційної фізики, радіоекології, техніки та методів експерименту.
Відкритий доступ: DOAJ
3106. Nuclear and High Energy Physics 0.148