Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Електрика та магнетизм

Викладає - С.Л. Парновський (лекції), С. М. Пономаренко, Я. Д. Кривенко-Еметов (практичні, лабораторні

Силабус дисципліни (
Google дисксайт (pdf)


Наука про електрику і магнетизм є частиною курсу загальної фізики. У ньому вивчаються електричні та магнітні явища, що зустрічаються в природі. Фізичні закони електричних і магнітних явищ служать на благо людству, і застосовуються при вирішенні практичних завдань, які є значущими для науки, виробництва та повсякденної життєдіяльності, адже на сьогодні ми навіть не уявляємо своє повсякденне життя без освітлення, зв’язку та високотехнологічних пристроїв.

Мета курсу «Електрика та магнетизм» полягає в тому, щоб довести до студента основні принципи вчення про електрику і магнетизм в логічній послідовності теорії цих явищ і процесів та зв’язку з іншими розділами фізики, докладно пояснюючи фізичні закони в практичному застосуванні. Завданнями вивчення даної дисципліни є досягнення розуміння фізичної суті електричних і магнітних явищ, матеріальності електромагнітного поля, що дає можливість сформувати фізичну картину світу.


 


Лекції

 1. Лекція 1. Вступ до дисципліни
 2. Лекція 2. Основні теореми електростатики
 3. Лекція 3. Поле диполя. Мультиполі. Ротор
 4. Лекція 4. Електростатика провідників
 5. Лекція 5. Розряди в газах. Електричний потенціал. Ємність провідників
 6. Лекція 6. Електростатика діелектриків
 7. Лекція 7. Постійний струм.
  Фарбування в електричному полі
 8. Лекція 8. Постійне магнітне поле.
 9. Лекція 9. Постійне магнітне поле. Магнітні властивості речовин
 10. Лекція 10. Електродинаміка. Скін-ефект. Змінний струм
 11. Лекція 11. Електричні генератори та двигуни. Магнітні кола. Рівняння неперервності. Рівняння телеграфістів
 12. Лекція 12. Перетворення Фур’є. RLC-кола. Потенціали та поля. Калібровочна інваріантність. Вектор Пойнтінга. Єдність розв'язку рівнянь Максвела
 13. Лекція 13. Збереження та перетворення енергії поля. Вектор Пойнтінга. Єдність розв'язку рівнянь Максвела. Електромагнітні хвилі. Електродинаміка середовищ, що рухаються.
Методичний посібник: С. Парновский Дополнительные материалы по курсу электричества и магнетизма

Практичні


Графік проведення занять (Google Meet: https://classroom.google.com/c/MTUzMjYxMDUwMDM3?cjc=j45xx3q


Посилання на канал дисципліни в Telegram


Завдання на розрахунковуЗадачники


Збірник задач з електрики та магнетизму.   Пономаренко С.М.


Лабораторні роботи


 1. Перевірка закону Кулона
 2. Магнітгий момент в магнітному полі
 3. Джерела електричної енергії та їх характеристики