Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Лабораторія

Актуальна сторінка лабораторії

 


Архів

Лабораторiя методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї

Науковий керiвник - д.т.н. Воронов С.О.

Лабораторiю створено в серединi 70-х рокiв на факультетi електронної технiки пiд керiвництвом проф.Герасимова С.М., доц.Семенова Г.Ф., с.н.с.Рабишка В.О., с.н.с.Цикунової Т.М. З 1992 р. по 03.2001 р. лабораторiя входить до складу НДi телекомунiкацiй, з 04.2001 р. - до складу Фiзико-технiчного iнституту.

Мета та основна концепцiя дiяльностi:

Розробка програмно-апаратних засобiв для дослiдження теплофiзичних властивостей матерiалiв та аналiзу iнфрачервоної складової спектру випромiнювань.

Навчальна дiяльнiсть:

Розроблені курси лекцій: “Тепловізійні системи”, розділ “Методи обробки зображень” (приладобудівний факультет); “Електронні прилади та пристрої”, розділ “Способи зчитування сигналу в теплових передавальних трубках” та “Твердотільна електроніка”, розділ “Аналіз ефектів у піро-п’єзокристалах” (факультет електроніки); “Основи наукових досліджень”, “Інфрачервона електроніка”, “Оптоелектроніка”, “Фізичне матеріалознавство” і “Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми” (Фізико-технічний інститут).
Залучаються студенти на учбову та переддипломну практику. За матеріалами проведених досліджень студенти захищають курсові та дипломні проекти. Працює аспірант.

Кадровий склад лабораторiї:

1 академiк АiНУ - науковий керiвник лабораторiї; 2 доктори технiчних наук, професори; 2 кандидати технiчних наук, доценти; 1 штатний спiвробiтник; 10 сумiсникiв.

Штатні співробітники лабораторії:

  • Муравов С.О. - с.н.с.,
  • Гордійко Н.О. - к.т.н., с.н.с.,
  • Котовський В.Й. - к.т.н., с.н.с.