Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Новини

Відновлення навчання у весняному семестрі 2021-22 н.р.

Відновлення навчання у весняному семестрі 2021-22 н.р.

Шановні студенти та викладачі, Відповідно до Наказу НУ/55/2022 від 22.03.2022 «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану» освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського відновлюється з 04.04.2022 для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії.

Що означає асинхронна модель освітньо взаємодії та відповіді на інші часті питання ви можете знайти у роз'ясненнях ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорського.

За інформацією ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідно до уже призначених канікул та змін в організації освітнього процесу, було скореговано графік навчального процесу, який передбачає можливість ущільнення термінів опанування освітніх компонент, та оприлюднено його на офіційному сайті університету. Графік навчального процесу зі змінами в вигляді календаря для кожного з курсів можете переглянути тут.

  • Календарний контроль скасовано!
  • Семестровий контроль здобувачів всіх рівнів вищої освіти за всіма освітніми компонентами буде проведено у формі заліків, а в РСО буде застосовано формулу перерахунку стартового рейтингу у 100-бальну шкалу (відповідно до Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі). Зміна форми семестрового контролю не передбачає зміну загального обсягу кредитів освітнього компонента.
  • Ліквідація академічної заборгованості: 4 курс – перший тиждень практики (з 02.05.2022 по 07.05.2022) або тиждень по завершенню навчання та семестрового контролю для підрозділів у яких графік навчального процесу відрізняється від загально університетського; 1-3 курс бакалаврату та 1 курс магістратури – з 04.07.2022 по 09.07.2022 без права претендувати на академічну стипендію.
  • Переддипломна практика здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» розпочнеться з 02.05.2022 року.
  • Захист магістерських дисертацій здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр (ОНП) буде проведено з 13.06 по 26.06.2022 року.
  • Захист кваліфікаційних робіт та/або атестаційні екзамени/іспити здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» буде проведено з 20.06 по 30.06.2022 року.