Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Новини

Підготовка до захисту дипломних робіт бакалаврів ФФ-61 (оновлено)

Підготовка до захисту дипломних робіт бакалаврів ФФ-61 (оновлено)

10.06.20 відбувся передзахист дипломних робіт студентів групи ФФ-61. Було заслухано виступи студентів та відмічено задовільний стан підготовки до захисту. Надано окремі рекомендації, щодо оформлення та представлення робіт.

За погодженням комісії виступи на XVIII студентській конференції, що пройшла 12-13-го травня, вважали еквівалентними виступам на передзахисті.

Відповідно до тимчасового регламенту організації та проведення захистів дипломних робіт (наказ №7/86 від 08.05.20) та розділу 8.8 Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, студент має:

  • На захист подати текст диплому, відгук наукового керівника, наукову рецензію, наочно-презентаційні матеріали та наукові публікації за темою диплому (за наявності)
  • До захисту студент має передати текст дипломної роботи на перевірку академічної доброчесності (плагіат) відповідальній особі на кафедрі (Бех С.В.) (Додаток 1 до наказу від 25.02.2020 № 1/76). Рекомендовано надавати на перевірку файл з прибраними: титульна сторінка, зміст, перелік термінів, завдання, графічні матеріали, список літератури.
  • Після захисту, кінцевий варіант дипломної роботи передається для розміщення в базі  ELAKPI.

Захист буде проходити у системі конференц зв'язку Zoom 17-го та 18-го червня 2020 року о 10:00 (порядок узгоджується з групою). Буде проводитись аудіо-відео фіксація проходження захисту.

Посилання на заплановану конференцію Zoom 17.06.20 о 10:00.