Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Новини

Участь в проекті наукових досліджень для студентів 2-го курсу

Участь в проекті наукових досліджень для студентів 2-го курсу

В рамках виконання спільного з Інститутом Електрозварювання ім. О.Є. Патона НАН України проекту

“Оптимізація умов отримання нероз’ємних з’єднань компонент електронних пристроїв, які забезпечують стабільність характеристик електронних компонент, високу надійність та довговічність з’єднань в процесі  експлуатації”

фінансованого Відділенням цільової підготовки для НАН України при КПІ, провадиться відбір студентів другого курсу кафедри ПФ на 2020р.

Відповідальність ІЕЗ – структурні дослідження та виготовлення нанофольг для розробки нетрадиційної технології з’єднань компонент електронних пристроїв, зокрема, в даному проекті потужних світлодіодів.

Відповідальність кафедри ПФ – теплофізичні дослідження (з допомогою тепловізора) отриманих з’єднань та оцінка якості з’єднань за допомогою методів неруйнівного контролю, а саме порівняльного аналізу вольт-амперних та люмен-амперних характеристик СД.

Керівники від КПФ: доценти Монастирський Г.Є. та Іванова В.В.

Лабораторія МІ-6: Проект виконується в новій щойно відремонтованій лабораторії (к. 309-11)

Обладнання: вимірювальне обладнання загального призначення (осцилограф, генератор сигналів спеціальної форми, мультиметри, дата-логгер, блоки живлення), тепловізор, hand-made установки для вимірювання вольт-амперних та люмен-амперних характеристик СД при температурах 20-100оС та прецизійних тепловізійних досліджень

Бекграунд: hand-made установки конструювалися, виготовлялися, налаштовувалися декількома попередніми генераціями студентів. Відпрацьовані методики експериментів та отримано низку попередніх результатів, що становить базис для подальших досліджень та удосконалень. Вся інформація зберігається на Google drive. Деякі результати роботи можна знайти тут:

 1. M. Zakusylo, G. E. Monastyrsky Оn the using of reactive multilayer foils as a local heat source for joining various materials Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (26 – 28 травня 2016 р., м. Київ, Україна) c.57.
 2. Біляєва О.Г., Лосяк М.І., Іванова В.В. Методика визначення світлотехнічних параметрів світлодіодів/ Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (26 – 28 травня 2016 р., м. Київ, Україна). – 2016. - Т. 1. -  С.28-30.
 3. Olifer L.А., Monastyrsky G. Оn the selection suitable methodology for the simulation SHS reaction in multilayer foil as a local heat source for the soldering electronic components Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів. Дев‘ята міжнародна конференція студентів та аспірантів. Збірка тез доповідей. 14 – 15 квітня 2016 р., Київ, Україна. с. 64.
 4. К. О. Очкан, В. В. Iванова, I. В. Лендєл Термографiчне дослiдження паяних з’єднань Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (25 – 27 травня 2017 р., м. Київ, Україна) c.59.
 5. Lendiel I., Ustinov A., Melnichenko T., Monastyrsky G., Ivanova V., Zakusylo T. Structure and properties of soldered joints obtained by the SHS reaction initiated in a Ni/Al multilayer foil Proceedings of 9th International Conference Of Young Scientists On Welding And Related Technologies, 23-26 травня, 2017, Київ, Україна. c.299
 6. Т. М. Закусило, М. В. Кулiнiч, Г. Є. Монастирський Г.Є. Монастирський, Вплив плакованого прошарку на характеристики реакцiї самопоширюваного високотемпературного синтезу в реакцiйнiй багатошаровiй фользi Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (26 – 27 квітня 2018 р., м. Київ, Україна) c.27.
 7. А. О. Охрiменко, Д. В. Гуменюк, Г.Є. Монастирський Модуль керування температурою програмно-апаратного комплексу для вимiрiв температурної залежностi вах свiтлодiодiв Матеріали XVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (25 – 26 квітня 2019 р. м. Київ, Україна) c.60.
 8. Я. Д. Мамчур, В.В. Іванова, Г.Є. Монастирський Виявлення дефектів паяння за допомогою термографії Матеріали XVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (25 – 26 квітня 2019 р. м. Київ, Україна) c.60.
 9. Д. В. Гуменюк, А. О. Охрiменко, В.В. Іванова, Г.Є. Монастирський Модуль програмованого джерела струму для вимiрювання характеристик свiтлодiодiв Матеріали XVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (25 – 26 квітня 2019 р. м. Київ, Україна) c.61.

Завдання, що ставляться студентам

 1. Проведення тепловізійних та оптичних експериментів
 2. Проведення електрофізичних експериментів
 3. Удосконалення установки для вимірювання вольт-амперних та люмен-амперних характеристик СД
  1. Остаточний монтаж працюючих схем (збірка в одному девайсі)
  2. Оптимізація коду, що обслуговує схему вимірювання контролерами Arduino, ATM32
  3. Розробка, оптимізація UI (інтерфейсу користувача)
 4. Удосконалення установки для прецизійних термографічних досліджень
 5. Презентація отриманих результатів, результатів літературних пошуків з тем дотичних до проекту на наукових семінарах
 6. Підготовка статей на конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців

«Плюшки» для студентів:

 1. Можливість перевірити свої сили і навички в реальній науковій роботі
 2. Можливість ознайомитися з потенціалом однієї із провідних установ НАН України – ІЕЗ ім. Є.О. Патона
 3. Пріоритетна можливість брати участь в інших наукових проектах під керівництвом МГЄ та ВВІ
 4. Оплата (хоча і символічна) роботи в проекті

Вимоги до студентів:

 1. Щире бажання і обґрунтована мотивація
 2. Експериментальні навички в проведенні електротехнічних та оптичних експериментів
 3. Навички в обробці експериментальних даних, підготовки звітів, статей, презентацій
 4. Вміння і головне бажання роботи із викрутками, напилками, дрилем, монтажним, різальним інструментом тощо
 5. Вміння і головне бажання займатися паянням, монтажем плат, роботи з макетками тощо
 6. Навички програмування
 7. Бажання навчитися працювати із сучасною елементною базою, контролерами
 8. Вільне володіння українською мовою (презентації, звіти, статті, робота в лабораторії, ділове листування), прийнятне володіння англійською (читання та писання)
 9. Навички інтернет маркетингу (оптимальний пошук, замовлення (в тому числі на Ali-Express), оплата, отримання)

Зацікавлені мають:

 1. Повідомити про це Монастирського Г.Є. або Іванову В.В.
 2. Дед-лайн вечір суботи 08.02.2020

 

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ В ПРОЕКТІ ОБМЕЖЕНА!