Блог

Публікації

Наука

Профілі у науково-метричних базах:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

 • The study of ferroelectric thin films on silicon substrates. S.A.Muravov, N.A.Gordiyko, A.T.Bogorosh, A.Bubulis, S.A.Voronov \  JME Journal of Measurements in Engineering, March 2013 (опублік. 2014), Volume 1, Issue 1, ISSN 2335–2124, pp.23–27. – https://www.jvejournals.com/article/10004

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти

 1. Система моніторингу техногенних об'єктів на основі хмарних технологій. Н.О.Гордійко, Т.В.Томашевська\ «Наукові доповіді НУБіП України», № 7(56), 2015. – http://nd.nubip.edu.ua/2015_7/index.html. Наукометричні БД: Google Scholar,  UlrichsWEB, SIS, BASE, ResearchBib, MIAR, Erihplus, електронне фахове видання України.
 2. Дослідження тонких плівок сегнетоелектриків на кремнієвій підкладці. О.Т.Богорош, С.О.Воронов, С.О.Муравов, Н.О.Гордійко\ Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування. – 2015, – вип.50(2), с.84-92. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16148. Наукометричні БД: Google Scholar, BASE, Copernicus, WorldCat, OpenAIRE, фахове видання України.
 3. Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур перовськітних матеріалів. О.Т.Богорош, С.О.Воронов, С.О.Муравов, Н.О.Гордійко\ Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки, №3, 2015 р., с.65–72. Наукометричні БД: Copernicus, ResearchBib, UlrichsWEB, WorldCat.
 4. Використання геометричних фракталів для екологічного моніторингу. Н.О.Гордійко, Т.В.Томашевська\ Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Техніка, Випуск 1–2(11)–2016, 2016 р., с.97–104.
 5. Методика зонування техногенних об'єктів. Н.О.Гордійко, Т.В.Томашевська\ «Науковий огляд» №9(19), 2015, с.21–30. – https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/599.
 6. Дослідження тонких плівок сегнетоелектриків на кремнієвій підкладці. О.Т.Богорош, С.О.Воронов, С.О.Муравов, Н.О.Гордійко\ Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування. – 2015, – вип.50(2), с.84-92. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16148.
 7. Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур перовськітних матеріалів. О.Т.Богорош, С.О.Воронов, С.О.Муравов, Н.О.Гордійко\ Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки, №3, 2015 р., с.65–72.
 8. Методика зонування техногенних об'єктів. Н.О.Гордійко, Т.В.Томашевська\ «Науковий огляд» №9(19), 2015, с.21–30. – https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/599
 9. Система моніторингу техногенних об'єктів на основі хмарних технологій. Н.О.Гордійко, Т.В.Томашевська\ «Наукові доповіді НУБіП України», № 7(56), 2015. – http://nd.nubip.edu.ua/2015_7/index.html.
 10. Исследование качества и надежности тонких пленок сегнетоэлектриков на кремниевой подкладке. С.А.Воронов, А.Т.Богорош, А.Г.Шайко-Шайковский, Н.А.Гордийко. «Надежность и качество сложных систем» №4(16), 2016, с.60-66. – https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-kachestva-i-nadezhnosti-tonkih-plenok-segnetoelektrikov-na-kremnievoy-podkladke

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 • Відповідальний  виконавець ініціативної теми "Комп'ютерне моделювання молекулярних структур багатофункціональних матерiалiв".

Опис Гордійко Наталія Олександрівна

Я Адміністратор цього сайтуМене зареєстровано на цьому сайті 18.06.16. .

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
 • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %