Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

sov001122

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладної фізики та наноматеріали (магістри):

 • Нелінійна оптика
 • Квантова електроніка
 • Фізика і хімія поверхні

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Квантова хімія

Спеціальність Прикладна механіка (бакалаври):

 • Загальна фізика

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):
 • Атомна фізика (практика, лабораторні роботи)
 • Квантова механіка (практика)
 • Ядерна фізика ( практика )

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалаври):

 • Загальна фізика. Механіка (лекції, практичні)
 • Рентгенівські методи дослідження
 • Симетрія в фізиці

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Локільні методи досліджень

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • Обчислювальні методи
 • Методи аналізу і обробки експериментів

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Математичне моделювання систем і процесів

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Фізика невпорядкованих систем

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Біохімія клітинних процесів

Читати далі

Викладаються предмети

Спецільність Прикладна фізика та нано матеріали (бакалаври):

 • Лабораторний практикум за спеціальністю
 • Основи біофізики
 • Електроніка слабких сигналів

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • "Термодинаміка і молекулярна фізика" (лекції, семінари, лабораторні, І курс);
 • "Коливання та хвилі" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Статистична радіофізика та оптика" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Атомна фізика і будова речовини" (семінари, лабораторні, ІІІ курс);
 • Бере участь в викладанні лекцій із курсу "Введення в спеціальність").


Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Нові речовини і матеріали для наукоємних технологій
 • Науково-дослідна практика

Читати далі

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • Лабораторний практикум за спеціальністю
 • Введення в спеціальність

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Основи наукових досліджень
 • Спец.глави фізичного матеріалознавства
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертаці

Читати далі

Викладаються предмети

 • Оптика (лабораторні, практичні I курс)
 • 3Ф Оптика (практичні І курс)
 • Фізико-технічні аспекти нанотехнологій (Phd)

Читати далі