Блог

hym659183
Шуба Ярослав Михайлович
0 коментар
0 голос
723 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., проф., пров.н.с. та завідувач лабораторії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, сумісник каф. ПФ


Читати далі

F
Федулова Світлана Анатоліївна
0 коментар
0 голос
716 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

dve98510
Досенко Віктор Євгенович
0 коментар
0 голос
714 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор медичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри ПФ ФТІ ім. Ігоря Сікорського

Основне місце роботи: Зав. відділом загальної та молекулярної фізіології Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця

Освіта: Український державний медичний університет ім.О.О. Богомольця (1995). Спеціальність: фізіологія людини. Кваліфікація: біолог.

Науковий ступінь: доктор медичних наук за спеціальністю "Патологічна фізіологія". Тема дисертації: «Роль алельного поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та протеасоми в патогенезі серцево-судинних захворювань: молекулярно-генетичні аспекти».

Вчене звання: професор


Читати далі

bpv02133
Білан Павло Володимирович
0 коментар
0 голос
821 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики, с.н.с. інт. Фізіології людини ім. О.О.Богомольця НАНУ

Ступені:

 • Магістр природничих наук (Прикладна фізика), 1985, Московський фізико-технічний інститут, Москва, СРСР.
 • Кандидат наук (Біофізика), 1991, Інститут фізіології ім. Богомольця , Київ, СРСР.
 • Доктор наук (Біофізика), 2005, Інститут фізіології ім.Богомольця , Київ, Україна.

Позиції:

 • 1985-1992: інженер,відділ загальної фізіології нервової системи, Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна.
 • 1992-1993: постдокторант, Інститут молекулярної біології компанії Роше, Натлі, Нью Джерсі, США.
 • 1993-1999: науковий співробітник,відділзагальної фізіології нервової системи, Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна.
 • 1994-1999: вченийза запрошенням, Ліверпульський університет (Ліверпуль, Великобританія), Університет Гельсінкі та Інститут біотехнології (Гельсінкі, Фінляндія), NIEHS, Національні інститути здоров'я (ResearchTrianglePark, Північна Кароліна, США).
 • 1999-2012: Старший і провідний науковий співробітник, керівник дослідницької групи, відділ загальної фізіології нервової системи, Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна

Читати далі

sov001122
Стронський Олександр Володимирович
0 коментар
0 голос
626 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладної фізики та наноматеріали (магістри):

 • Нелінійна оптика
 • Квантова електроніка
 • Фізика і хімія поверхні

Читати далі

sov001122
Стронський Олександр Володимирович
0 коментар
0 голос
700 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор фізико-математичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: зав. відділом фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1972). Спеціальність: оптичні прилади і спектроскопія. Кваліфікація: інженер-оптик.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук за дисципліною "Фізика напівпровідників і діелектриків". Тема дисертації: «Фотостимульовані процеси в халькогенідних склоподібних напівпровідниках та їх застосування для отримання голограмних оптичних елементів»

Вчене звання: старший науковий співробітник, професор


Читати далі

kvo201362
Кондаков Володимир Олександрович
0 коментар
0 голос
609 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Квантова хімія

Спеціальність Прикладна механіка (бакалаври):

 • Загальна фізика

Читати далі

kvo201362
Кондаков Володимир Олександрович
0 коментар
0 голос
672 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики

Освіта: Ростовський Державний університет, 1973 р. Спеціальність: фізика. Кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю "фізика твердого тіла". Тема дисертації: «Исследование электронного строения слоистых соединений графита с железом, хромом, молибденом и рутением и некоторых кристаллов комплексных соединений этих металлов методом рентгеновской эмиссионной спектроскопии»


Читати далі

kyd257181
Кривенко-Єметов Ярослав Дмитрович
0 коментар
0 голос
577 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):
 • Атомна фізика (практика, лабораторні роботи)
 • Квантова механіка (практика)
 • Ядерна фізика ( практика )

Читати далі

kyd257181
Кривенко-Єметов Ярослав Дмитрович
0 коментар
0 голос
643 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри "Прикладна фізика".

Освіта: Київський університет ім. Тараса Шевченка (1995)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (2013). Тема дисертації: “Пружне і непружне розсіяння за участю дейтрона та структура дейтрона на малих відстанях”.


Читати далі

zvv09692
Загородній Вячеслав Васильович
0 коментар
0 голос
617 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалаври):

 • Загальна фізика. Механіка (лекції, практичні)
 • Рентгенівські методи дослідження
 • Симетрія в фізиці

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

 • Локільні методи досліджень

Читати далі

zvv09692
Загородній Вячеслав Васильович
0 коментар
0 голос
761 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат технічних наук, ст.н.с., доцент

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики.

Основне місце роботи: Старший науковий співробітник Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України

Освіта: Ростовський державний університет, інженер-фізик (1974).

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1988) зі спеціальності 02.00.02  – аналітична хімія.  Тема дисертації: “Оперативний рентгенофлуоресцентний аналіз негомогенних матеріалів зварювального та феросплавного виробництва”.

Вчене звання: старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної фізики (2015)


Читати далі