Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

bot60533

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.т.н., професор кафедри "Прикладна фізика"

Посада: професор кафедри ПФ

Біографія: Працював з 1962 р. на заводі слюсарем, з 1964 р. студент, з 1969 по 1972 р. механік, інженер-конструктор, заступник головного інженера заводу. 1970-1971 р. військова служба. 1972-1975 р. молодший науковий співробітник. 1975-1987 роки Державний інспектор вищої школи Міністерства середньої та вищої спеціальної освіти України та МВССО СРСР і сумісник-викладач: асистент кафедри ХПСМ КПІ, старший викладач КАДІ, КТЕІ, КТІХП, Київського вищого інженерно-танкового та Командного військового училищ МО СРСР. З 1987 по 1992 р. завідувач відділом Міністерства нафтової промисловості СРСР. Це дозволило впровадити особисті винаходи на судах і понад 100 берегових об’єктах Росії (від Владивостока до Москви і Краснодара), Японії, Китаю, Сінгапуру, Італії, Польщі і Угорщини. На запрошення читав окремі лекції у сфері особистих досліджень в університетах Харбіну і Муданьдзяну (Китай), Вінченце (Італія), Лодзі і Варшави (Польща) та Оксфорду (Великобританія), у Далекосхідному політехнічному інституті (Владивосток), де у 1992 р. обраний чл.-кор. ДСВ АН СРСР, і Московському інституті тонкої хімічної технології. З 1996 р. працював у Міністерстві України з питань науки і технологій (реорганізовано у Держкомітет з науки і техніки, а далі - в Міністерство освіти і науки України) завідувачем та головним співробітником відділу міжнародного науково-технічного співробітництва з країнами СНД і Балтії. В 1997 р. на засіданні Міждержавної науково-технічної ради країн СНД був обраний керівником робочої групи МНТР, яку очолює до цього часу. Є консультантом Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України 5 та 6 скликання. У 1999 р. обраний експертом і членом робочої групи з питань науково-технічного співробітництва країн-учасниць ОЧЕС та НАТО.

Член спеціалізованих наукових рад Інституту фізики напівпровідників НАН України, Центру досліджень наукового потенціалу та історії науки України ім. Г.М. Доброва НАН України та Національного технічного університету України «КПІ».

На кафедру прикладної фізики Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» перейшов з кафедри біоінженерії Факультету біотехнологій НТУУ "КПІ" у 2007 році, як обраний по конкурсу на 5 років на посаду професора.

Підготовив два кандидата наук


Читати далі

Викладаються предмети

„Нові матеріали і речовини” (лекції, тести, VI курс)
„Фізико-хімічна інформатика. Прогнозування та управління властивостями матеріалів” (лекції, тести, ІV курс)
„Локальні методи аналізу” (лекції, тести, контрольні роботи, задачі, V курс)


Читати далі

Наука

Публікації

Опубліковано з 1967 по 2007 р. близько 600 робіт, в т.ч. 12 монографій та 57 винаходів, деякі з них такі:

Effekt of formation gas-Liquid flow // The Allerton Press Inc.-N.Y.-1972.-P-30.
Способ интенсификации процесса теплообмена // А.С. СССР № 444931, БИ №36, 1972.
Вопросы теории и практики судовых энергетических установок. Владивосток, 1973.-174 с.
Способ интенсификации процесса теплообмена //А.С. СССР № 484930, БИ №12,1974.
Рекристаллизационный сатуратор //А.с.СССР № 490825, БИ № 41, 1975.
Управление процессом массовой кристаллизации синтетических игольчатый кристаллов //ДАН СССР, т.228, №4, 1975, с.928-931.
Рентгенофазовый анализ игольчатых кристаллов в камере типа Гондольфи //Сб. тр. геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, т.129, 1976. С.138-147.
О парагенезисе минералов в промышленных отложениях //Сб.тр. Ин-та кристаллографии им.А.В.Шубникова АН СССР, 1976. С.269-273.
О массовой кристаллизации арагонитовых игл // Известия вузов СССР, 1976, № 1.С. 8-12.
Результаты скоростной киносъемки зарождения и роста монокристаллов сахарозы, кальцита и арагонита, // Известия вузов СССР, 1977, № 6.-С. 120-129.
The Effect of Elastik Vibrations on Monodispersity and Kinettics Crystallization of C12H22O11, CaCO3-A //The Allerton Press J. Program, 1981, Ins.,150; Fifth Avenue, N.Y., 10011, P.49-52.
Кристаллизация. Учебное пособие для студентов вузов, -К., Вища школа, 1982. -200 с.
Kinetics of calcium carbonate growth scale and aqueous Solutions //U.S.Geolog. SURVEY Water Resources Center Division, Denver, Colorado, 80225, American Geophysical Union and American Chemical Society, 1983, 28(12), P.21-26.
Влияние акустических колебаний на механические свойства карбонатов //Прочность материалов...при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения, -К., 1984. С.124-131.
Устройство для определения толщины отложений. //А.С. СССР № 1139954, БИ №6, 1985.
Mass crystallization of formations industry apparatus //Japan 223, Hiyoshi Kohokuku Yokohama, Department of Mechanical Engineering, Keio university. Preparation of paper for JSME (Japan society of mechanical engineers), 1985, 5(3), P.168-172.
Physicochemical study of the composition of scale on sugar production apparatus //Plozk, Poland, Department of Mechanical Engineering, 1985, 11(7), P.8-17.
Способ для кристаллизации веществ. //А.с. СССР № 1152312, БИ №12, 1985.
Принципы построения систем оптимального управления технологическими многофакторными процессами кристаллизации из многокомпонентных растворов //Кибернетика и системный анализ, 1998, №6. С.162-169.
Кристаллизационные волны при росте монокристаллов //Доп. НАНУ, 1999, №12, С.82-90.
Фізико-хімічна інформатика: народження нового наукового напряму //Вісник НАН України, 1999, №10. С.15-24.
Raman scattering of the plasma treated C60 films //Hydrogen materials science and chiemistry of metal hydrides.- Kiev: ADEF-Ukraine, 2001. – P.654-655.
Патент на винахід №50133 А, кл.G01N27/22 “Пристрій для безперервного контролю вологості нафтопродуктів, які транспортуються трубопроводом”. Бюл.№10, 2002.
Le Albarede post-graduate of Laboratory d’Aerothermique //Paris, France, 2004. Р.89-93.
Royzman V.P., Bogorosh O.T. Dynamic characteristics sdentification of aircraft engine. Mechanics // Best regards, Lietuvos, Kaunas, 2005, pp.12.
Bogorosh A., Voropaev G, Yurchenko N. Thermal control of transitional and turbulent boundary layers under centrifugal forces //5th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, September 16-18, 2005, Mallorca, Spain.
Механизмы формирования физико-химических информационных структур //VII российско-украинский семинар «Нанофизика и наноэлектроника». С.-П., 2006.С.10-11.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //World Academy of ceramics International Ceramic Federation 7th International Conference materials IN clinical applications. "Disclosing Materials at Nanoscale" CIMTEC 2006, FAENZA, ITALY, 2006. Р.120-129.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //Disclosing Materials at Nonsocial, Egypt, 2006. P.111.
Propagation in navigation electronic devices defects /Visniakov N, Novickij J., Bogorosh A., Voronov S., Larkin S. // ISSN 1392–1320 MEDZIAGOTYRA. Vol. 4, No.12. 2006 P.120-138.
Diagnostics of nano-particles on a surface and in volume of a solid body //A. Bogorosh, S. Voronov //Journal of Vibroenggineering, Vol.9, Issue 2, 2007. P.75-84.
Проектування типового і спец. устаткування. Навч. посібник, Київ, НУХТ, 2007.-150с.
Збірник термінів. Навч. посібник. Української академії друкарства, Львів. 2006. - 84с.
Информационные физико-химические структуры в машиностроении /”Вісті АІНУ” “Машинобудування і прогресивні технології”, 2006. Харьков, С.165-171.
Диагностика разрушения объектов микро-и наноэлектроники //Авиационно-космическая техника и технология, №4 (30), Харьков, 2006, с.100-107.
Движение дислокации сквозь хаотические сетки препятствий //Актуальные вопросы теории дислокации. — М., 2006. С. 201-215.
Получение нанокристаллических материалов с заданными свойствами /Наноматериаловедение: технологии и материалы, ИПМ, 2007.- С.280-299.
Діагностика руйнування мікро-і наноелектроніки //Сучасні проблеми фізики твердого тіла, Київ. КНУ, -2007. – С.67-69.
Выявление дефектов в сегнетоэлектриках и пьезокерамике //Богорош А.Т., Воронов С.А., Якименко Ю.И.//Современные достижения в науке и образовании, Израиль, Натания, 2007. – С.19-23, 39-44.

Інформація про публікації у Scopus за напрямком:

Engineering , Materials Science  ( кількість публікацій: 11, кількість цитувань: 13, h-індекс: 2)

Інформація про публікації у Google Академія : ( кількість публікацій: 132, кількість цитувань: 84, h-індекс: 5)

Профіль у ORCID

 


Читати далі