Завантаження

Положення про підготовку навчальних видань

Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр.

Завантажити

Розмір: 820.61 Кб
stasbehstasbeh
thumbnail

Знімок екрану

Короткий опис

Версія:
1
Завантажень на сайті:
859 завантаження
Дата публікації:
06.07.16

Ліцензія:
не визначено
ОС:
не визначено
Авторські права:
НТУУ "КПІ" 2009

Повний опис

Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр. Положення розроблено для ознайомлення авторів (укладачів) з вимогами до на- вчальних видань та електронних засобів навчального призначення. Викладено послі- довність дій при наданні рукописам грифів НТУУ «КПІ» та МОН України, подані вимоги до супровідної документації, а також рекомендації до її підготовки. Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ» 18.12.2008 р., протокол № 4 Укладачі: Горбенко Володимир Терентійович, канд. техн. наук, доц. Лоза Галина Іванівна Мікульонок Ігор Олегович, канд. техн. наук, доц. Відповідальний за випуск В. П. Головенкін, канд. техн. наук, доц. Рецензенти: В. Ю. Горчаков, д-р біол. наук, доц. В. І. Зубчук, канд. техн. наук, проф.