Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Завантаження

Симметрія в фізиці

В.В. Загородній, Симметрія в фізиці, підручник. НТУУ "КПІ" 2015

Завантажити

Розмір: 2.02МБ
thumbnail

Знімок екрану

Короткий опис

Версія:
не визначено
Завантажень на сайті:
5169 завантаження
Дата публікації:
11.02.16

Ліцензія:
не визначено
ОС:
не визначено
Авторські права:
не визначено

Повний опис

В.В. Загородній, Симметрія в фізиці,
Затверджено Вченою радою НТУУ «КПІ » як підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.040204 «Прикладна фізика»
КИЇВ НТУУ «КПІ» 2015
Анотація:
Відповідно до навчальної програми курсу викладаються базові принципи та поняття, необхідні для засвоєння математичного апарату
симетрії – теорії груп. Послідовно розглядаються абстракті групи, групові співвідношення, групова алгебра. Теорія представлень дається в загаль-
ному вигляді у скінченновимірних лінійних просторах із скалярнім добутком. Розглядаються: основні леми і теореми стосовно звідних і
незвідних унітарних представлень, теорія характерів, прямий добуток груп і представлень груп, представлення у просторі функцій. Для точкових та
просторових груп описуються принципи їх будови. Розглядаються застосування теоретико-групових методів у квантовій механіці, описі
зонної структури твердого тіла та ін. Для студентів фізико-технічних спеціальностей і напрямків підготовки «прикладна фізика» та інших фізичних спеціальностей.