Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Завантаження

Механіка. Підручник. Загородній В.В.

Механіка. Підручник для студентів спеціальності прикладна фізика. Загородній В.В., КПІ, 2016

Завантажити

Розмір:
thumbnail

Знімок екрану

Короткий опис

Версія:
1
Завантажень на сайті:
1135 завантаження
Дата публікації:
02.05.20

Ліцензія:
не визначено
ОС:
не визначено
Авторські права:
Загородній В.В.

Повний опис

Загальна фізика Механіка. Підручник для студентів спеціальності прикладна фізика. Загородній В.В.,


Відповідно до навчальної програми викладені базові фундаментальні принципи класичної механіки Ньютона та основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Послідовно розглянуті кінематика матеріальної точки і систем точок (твердого тіла), кінематика СТВ, ньютонівська динаміка, динаміка СТВ, закони збереження імпульсу, моменту імпульсу, рух тіл зі змінною масою, потенціальні і консервативні сили, закони збереження енергії систем взаємодіючих і невзаємодіючих матеріальних точок під часу руху в консервативних полях, релятивістська енергія точки і систем точок, закони збереження у СТВ. Питання СТВ подаються в 4-просторі Мінковського. Викладені особливості рух у центральному полі, зокрема, в полі тяжіння. Розглянуті закономірності, що виникають в неінерціальних системах відліку, які рухаються довільним чином. Наведені приклади розрахунків моментів інерції симетричних твердих тіл, обговорені закономірності руху під час ковзання, рухи гіроскопів та дзиґ. Розглянуті коливання вільного осцилятора, згасаючі коливання, вимушені коливання, додавання коливань різних типів та виникнення биття. Для студентів фізико-технічних спеціальностей і напрямків підготовки «прикладна фізика та наноматеріали» та інших фізичних спеціальностей.


Гриф надано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 8 від 30 червня 2016 року)


Київ НТУУ "КПІ", 2016