Блог

vav401171
Васін Андрій Володимирович
0 коментар
0 голос
682 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук, ст.н.с.

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: старший науковий співробітник відділу функціональних матеріалів і структур Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Університет ім. Т.Г. Шевченка (1994). Спеціальність: Фізика металів. Кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук "Фізика твердого тіла". Тема дисертації: «Структурно-морфологічні, електронні та оптичні властивості аморфних нанокомпозитних матеріалів на основі сполук SiOС»

Вчене звання: старший науковий співробітник


Читати далі

tvv301641
Тетьоркін Володимир Володимирович
0 коментар
0 голос
741 прочитання

Публікації

Зонні та дефективні стани у вузькощілинних напівпровідниках та структурах на їх основі [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Тетьоркін Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників. - К., 1996. - 309 с.:

Має 6 патентів:

Гетероструктурний омічний контакт до полікристалічних шарів телуриду кадмію р-типу провідності

Номер патенту: 91417

Опубліковано: 10.07.2014

Автори: Тетьоркін Володимир Володимирович, Ворощенко Андрій Тарасович, Ткачук Андрій Іванович, Сукач Андрій Васильович


Читати далі

tvv301641
Тетьоркін Володимир Володимирович
0 коментар
0 голос
681 прочитання

Викладаються предмети

Технологія і застосування наноструктур


Читати далі

tvv301641
Тетьоркін Володимир Володимирович
0 коментар
0 голос
667 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.т.н., сумісник кафедри "Прикладна фізика"


Читати далі

hym659183
Шуба Ярослав Михайлович
0 коментар
0 голос
655 прочитання

Публікації

Shcheglovitov A., Zhelay T., Vitko Y., Osipenko V., Perez-Reyes E., Kostyuk P. and Shuba Y. Contrasting the effects of nifedipine on subtypes of endogenous and recombinant T-type Ca2+ channels. Biochem Pharmacol. 69(5):841 - 854 (2005).

Subtypes of low voltage-activated Ca2+ channels in the associative thalamic neurons: possible localization and physiological roles. - Zhuravleva S.O., Kostyuk P.G. and Shuba Ya.M. Pflügers Arch. 441:832-839 (2001).

Divalent cation selectivity of the subtypes of low voltage-activated Ca2+ channels in thalamic neurons. - Zhuravleva S.O., Kostyuk P.G. and Shuba Ya.M. NeuroReport 10:651-657 (1999).

Expression of Ca2+ channels from rat brain with model phenylketonuria in Xenopus oocytes. - Dzhura I., Naidenov V., Zhuravleva S., Kostyuk P. and Shuba Y. Brain Res. 783:280-285 (1998).

Characterization of hypothalamic low-voltage-activated Ca channels based on their functional expression in Xenopus oocytes. - Dzhura I.A., Naidenov V., Lyubanova O.P., Kostyuk P.G. and Shuba Ya.M. Neuroscience 70:729-738 (1996).

Expression of low-voltage-activated Ca2+ channels from rat brain neurons in Xenopus oocytes. - Dzhura I.A., Kostyuk P.G., Lyubanova O.P., Naidenov V. and Shuba Ya.M. NeuroReport 5:1960-1962 (1994).

The effect of permeant ions on single calcium channel activation in mouse neuroblastoma cells: ion-channel interaction. - Shuba Ya.M., Teslenko V.I., Savchenko A.N. and Pogorelaya N.H. J. Physiol. 443:25-44 (1991).

Activation kinetics of single high-threshold calcium channels in the membrane of sensory neurons from mouse embryos. - Kostyuk P.G., Shuba Ya.M. and Teslenko V.I. J. Membr. Biol. 110:29-38 (1989).

Three types of calcium channels in the membrane of mouse sensory neurons. - Kostyuk P.G., Shuba Ya.M. and Savchenko A.N. Pflügers Arch. 411:661-669 (1988).

Two ion-selecting filters in the calcium channel of the somatic membrane of mollusc neurons. - Kostyuk P.G., Mironov S.L. and Shuba Ya.M. J. Membr. Biol. 76:83-93 (1983).


Читати далі

hym659183
Шуба Ярослав Михайлович
0 коментар
0 голос
679 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., проф., пров.н.с. та завідувач лабораторії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, сумісник каф. ПФ


Читати далі

F
Федулова Світлана Анатоліївна
0 коментар
0 голос
685 прочитання

Публікації

V.Yu.Maslov, N. S.Veselovsky, A.A.Moskaluk, N.F.Myasoedov, S.I. Shram, S.A.Fedulova. Peptide Pro-Gly-Pro Stabilzes Electrophysiological Characteristics of Cultured Hippocampal Neurones during Excitotoxic Damage // International Journal of Physiology and Pathophysiology, 2015 v.6, №2, р. 109-118

Шипшина М.С., Веселовський М.С., Мясоєдов М.Ф., Шрам С.И., Федулова С.А. Вплив пептиду семакс на синаптичну активність і короткочасну пластичність глутаматергічних синапсів ко-культивованих нейронів спінальних гангліїв і нейронів дорсального рогу спинного мозку. Фізіол. Журн. 2015; т. 61, № 4, с.48-55.

Н.Я. Мартинюк, В.Ю. Маслов, О.Е. Пурнинь, С.А. Федулова, М.С. Веселовський «Вплив блокатора на тетраетіламонійчутливий компонент калієвого струму в гангліозних клітинах сітківки щура», Нейрофізіологія, (в друку)

Мартинюк Н.Я., Пурнинь О.Є., Федулова С.А. Вплив блокатора нікотинових ацетилхолінових рецепторів на збуджувальні постсинаптичні струми в гангліозних клітинах сітківки щура, Нейрофізіологія, (стаття направлена до друку).

Маслов В.Ю., Веселовський М.С., Москалюк А.О., М’ясоєдов М.Ф., Шрам С.І., Федулова С.А. Протекторна дія пептиду пролін-гліцин-пролін на електрофізіологічні властивості культивованих нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні // Фізіологічний журнал., 2014, т. 60, №2, с 3-11.

Grigorov A, Moskalyuk A, Kravchenko M, Veselovsky N, Verkhratsky A, Fedulova S.
Kv7 potassium channel subunits and M currents in cultured hippocampal interneurons. Pflugers Arch. 2014 Sep;466


Читати далі

F
Федулова Світлана Анатоліївна
0 коментар
0 голос
633 прочитання

Викладаються предмети

Біофізика синаптичної передачі


Читати далі

F
Федулова Світлана Анатоліївна
0 коментар
0 голос
673 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

dve98510
Досенко Віктор Євгенович
0 коментар
0 голос
680 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор медичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри ПФ ФТІ ім. Ігоря Сікорського

Основне місце роботи: Зав. відділом загальної та молекулярної фізіології Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця

Освіта: Український державний медичний університет ім.О.О. Богомольця (1995). Спеціальність: фізіологія людини. Кваліфікація: біолог.

Науковий ступінь: доктор медичних наук за спеціальністю "Патологічна фізіологія". Тема дисертації: «Роль алельного поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та протеасоми в патогенезі серцево-судинних захворювань: молекулярно-генетичні аспекти».

Вчене звання: професор


Читати далі

bpv02133
Білан Павло Володимирович
0 коментар
0 голос
668 прочитання

Публікації

 • Kopach, O., Krotov, V., Belan, P. & Voitenko, N. Inflammatory-induced changes in synaptic drive and postsynaptic AMPARs in lamina II dorsal horn neurons are cell-type specific. Pain 156, 428–38 (2015). PMID:25599231
 • Duzhyy, D. E., Viatchenko-Karpinski, V. Y., Khomula, E. V, Voitenko, N. V & Belan, P. V. Upregulation of T-type Ca2+ channels in long-term diabetes determines increased excitability of a specific type of capsaicin-insensitive DRG neurons. Mol. Pain 11, 29 (2015). PMID:25986602
 • Khomula, E. V, Borisyuk, A. L., Viatchenko-Karpinski, V. Y., Briede, A., Belan, P. V & Voitenko, N. V. Nociceptive neurons differentially express fast and slow T-type ca(2+) currents in different types of diabetic neuropathy. Neural Plast. 2014, 938235 (2014). PMID:24693454
 • Stepanyuk, A. R., Borisyuk, A. L., Tsugorka, T. M. & Belan, P. V. Different pools of postsynaptic GABAA receptors mediate inhibition evoked by low- and high-frequency presynaptic stimulation at hippocampal synapses. Synapse 68, 344–54 (2014). PMID:24677449
 • Stepanyuk, A., Borisyuk, A. & Belan, P. Maximum likelihood estimation of biophysical parameters of synaptic receptors from macroscopic currents. Front. Cell. Neurosci. 8, 303 (2014). PMID:25324721
 • Khomula, E. V, Viatchenko-Karpinski, V. Y., Borisyuk, A. L., Duzhyy, D. E., Belan, P. V & Voitenko, N. V. Specific functioning of Cav3.2 T-type calcium and TRPV1 channels under different types of STZ-diabetic neuropathy. Biochim. Biophys. Acta 1832, 636–49 (2013). PMID:23376589
 • Kopach, O., Kao, S.-C. C., Petralia, R. S., Belan, P., Tao, Y.-X. X. & Voitenko, N. Inflammation alters trafficking of extrasynaptic AMPA receptors in tonically firing lamina II neurons of the rat spinal dorsal horn. Pain 152, 912–23 (2011). PMID:21282008
 • Dovgan, a V, Cherkas, V. P., Stepanyuk, a R., Fitzgerald, D. J., Haynes, L. P., Tepikin, a V, Burgoyne, R. D. & Belan, P. V. Decoding glutamate receptor activation by the Ca2+ sensor protein hippocalcin in rat hippocampal neurons. Eur. J. Neurosci. 32, 347–58 (2010). PMID:20704590
 • Belan, P. V & Kostyuk, P. G. Glutamate-receptor-induced modulation of GABAergic synaptic transmission in the hippocampus. Pflugers Arch. 444, 26–37 (2002). PMID:11976913
 • Belan, P., Gardner, J., Gerasimenko, O., Gerasimenko, J., Mills, C. L., Petersen, O. H. & Tepikin, A. V. Isoproterenol evokes extracellular Ca2+ spikes due to secretory events in salivary gland cells. J. Biol. Chem. 273, 4106–4111 (1998). PMID:9606103
 • Gerasimenko, O. V., Gerasimenko, J. V., Belan, P. V. & Petersen, O. H. Inositol trisphosphate and cyclic ADP-ribose-mediated release of Ca2+ from single isolated pancreatic zymogen granules. Cell 84, 473–480 (1996). PMID:8608601
 • Belan, P. V, Gerasimenko, O. V, Tepikin, a V & Petersen, O. H. Localization of Ca2+ extrusion sites in pancreatic acinar cells. J. Biol. Chem. 271, 7615–9 (1996). PMID:8631796
 • Belan, P., Kostyuk, P., Snitsarev, V. & Tepikin, A. Calcium clamp in isolated neurones of the snail Helix pomatia. J. Physiol. 462, 47–58 (1993). PMID:8392572
 • Tepikin, A. V, Kostyuk, P. G., Snitsarev, V. A. & Belan, P. V. Extrusion of calcium from a single isolated neuron of the snail Helix pomatia. J. Membr. Biol. 123, 43–7 (1991). PMID:1774773

Читати далі

bpv02133
Білан Павло Володимирович
0 коментар
0 голос
612 прочитання

Викладаються предмети

Біофізика складних систем


Читати далі