Блог

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Методична література

Співавтор двох підручників та двох методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт

Видані підручники чи навчальні посібники або монографії

  1. Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів. О.Т.Богорош, С.О.Воронов, В.Й.Котовский, Н.О.Гордійко.\ Навчальний посібник з грифом МОН  України (лист №1/11-10614  від 17.11.2010). Київ, НТУУ «КПІ», 2015. –517с.
  2. Нові речовини. Частина 2.  П’єзоелектричні та сегнетоелектричні матеріали. О.Т.Богорош, С.О.Воронов, В.Й.Котовский, Н.О.Гордійко.\ Навчальний посібник з грифом МОН  України (лист №1/11-10614  від 17.11.2010). Київ, НТУУ «КПІ», 2015. –463 с.

Видані навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичні вказівки/рекомендації

  1. Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми. MatLab + Toolboxes. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / Уклад: Н.О.Гордійко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 126 с. Електронне видання: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/13534 (гриф ФТІ НТУУ «КПІ» від 28.10.2015 р., протокол №10/2015).
  2. Числові методи. Наближені обчислення. Обчислення значень функцій. Наближене розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь. Інтерполяція. Методичні рекомендації до лабораторних робіт /  Уклад: Н.О.Гордійко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 135 с. Електронне видання: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/13535

Опис Гордійко Наталія Олександрівна

Я Адміністратор цього сайтуМене зареєстровано на цьому сайті 18.06.16. .

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
  • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %