Блог

Публікації

Наука

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

 1. Precision Analysis of Geochemical Background Level During Industrial Geochemical Anomalies Monitoring. 12th International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment.1 6 November 2018, DOI: 10.3997/2214-4609.201803164. (Scopus):http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=95174
 2. Korosten Pluton (Ukrainian Shield): new major and trace element analytical data and its validation. XVIII th International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects». 13-16 May 2019, Kiev, Ukraine, http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=98524
 3. Niobium and Titanium in the Thorium-Uranium Albitites of the Novooleksiivka Ore Occurrence (Ukrainian Shield)XIXth International Conference “Geoinforrratics: Theoretical and Applied Aspects”. 11-14 May, 2020, Kiev, Ukraine. (Scopus):https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094203915&origin=resultslist

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти

 1. Петрологічні особливості монцонітоїдів коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. Матеріали VI Всеукраїнської молодіжної наукова конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук». ННІ Інститут геології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 14-16 квітня 2016 р., стор. 188-191.
 2. U-PB ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенськогоанортозит-рапаківігранітного плутону. Вісник Київського університету. Геологія. – Вип. 3(74). – 2016. – С. 6-10.
 3. Міграція хімічних елементів у процесі утворення торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит. Геохімія та рудоутворення, 2016, 37, 86-99.
 4. Количественный анализ наполнителя сварочной порошковой про-вволоки ПП-АН-1 рентгенофлуоресцентным методом. Методы и объекты химического анализа, 2018, т.13, №3, с. 141 -147.
 5. Qauternary  Palaeoenv IronmentAsa  System of Barriers: Pyvykha Hill Asa Ca Sestudy. Paleohydrological extreme events: evidence and rchives, exaqua 2018, 6-9 September 2018, Szeged, HUNGARY, P.18
 6. Михальченко І.І., Загородній В.В., Синицин. В.О.Хімічний склад торій-уранових альбітитів Нововолексіївського рудопрояву, Український щит, Пошукова та екологічна геохімія, №1(16), 2015, стор. 37-45
 7. Михальченко І.І., Загородній В.В., Погукай В.І., Шевела А.Ю.Особливості хімічного складу торій-уранових альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит. Збірник тез наукової конференції з міжнародною участю (до 110 річниці від дня народження акад.. АН УРСР С.М. Пантелеймовича) “Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою)”. Київ, 17-18 листопада 2015 р., стор 108-109
 8. Білан О.В., Митрохин В.В., Загородній В.В., Андрєев О.В. Петрологічні особливості моноцонітоідів коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка. Матеріали VI Всеукраїнської молодіжної наукової конференції-школи
  «Сучасні проблеми геологічних наук». Київ, 14-16 квітня 2016 р., стор. 188-191.
 9. Резонансный характер взаимодействия многослойных углеродных нанотрубок с излучением миллиметрового диапазона волн / Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, В.В. Олейник, В.Л. Лаунец, В.В. Загородний, Ф. Ле Норманд // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2011. — Т. 9, № 4. — С. 759-769. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.

Опис Загородній Вячеслав Васильович

Я Адміністратор цього сайтуМене зареєстровано на цьому сайті 18.06.16. .

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
 • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %