Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Комп’ютерне моделювання двофазних середовищ 

Комп’ютерне моделювання двофазних середовищ 

Комп’ютерне моделювання двофазних середовищ 

Науковий керівник: Димитрієва Н.Ф. (Коваль Сергій - ФФ-21мн)

Мета: дослідження нестаціонарних процесів у двофазному середовищі, що впливають на виникнення і стійкість кавітаціїної порожнини за обтічним тілом.

Обґрунтування: В якості способу керування потоком було запропоновано концепцію суперкавiтацiї, утворення надпорожнини навколо обтічного об’єкту. Створюється газовий шар між твердою поверхнею і рідиною. Оскільки густина і в’язкість в такому газовому шарі істотно менше, то можна досягти значного зменшення локального опору. Однiєю з головних проблем, якi потребують вирiшення, залишається проблема стiйкостi протяжних вентильованих каверн i їх двофазного замикання.

Пропозиція для студентів. На основі наявного досвіду Інституту гідромеханіки НАН України у вивченні двофазних течій (результати лабораторних експериментів, математичні моделі) пропонується дослідити явище кавітації методами комп’ютерного моделювання.

Засоби: методи комп’ютерного моделювання з використанням відкритих пакетів прикладних програм: SALOME, OpenFOAM, Paraview.

Очікувані результати: Покращена методика комп’ютерного моделювання парових та вентильованих каверн. Порівняльний аналіз результатів комп’ютерного і фізичного моделювання. Нові результати розрахунків двофазної течії навколо обтічного тіла з опором тертя нижче, ніж без використання кавітації. 

Barbara November 14 2022 177 прочитання Друк