О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
Вибіркові освітні компоненти професійного спрямування (Ф-каталог)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін ФТІ на 2021-22 н.р.

З порядком індивідуального вибору дисциплін, переліком виборних дисциплін загальної підготовки ви можете ознайомитись на сторінці Вибіркові дисципліни.

З силабусами дисциплін які читає кафедра прикладної фізики ви можете ознайомитись на відповідній сторінці нашого сайті "Силабуси".

Ви можете завантажити повний перелік дисциплін "Ф-каталогу" бакалаврів , "Ф-каталогу" магістрів та "Ф-каталогу" докторів філософії у вигляді pdf файлу, або ознайомитись нижче з переліком вибіркових дисциплін освітнього рівня бакалавр , освітнього рівня магістр та освітнього рівня доктора філософії.

 

Перелік позначень

Кафедри:
  • ПФ – кафедра прикладної фізики
  • ІБ – кафедра інформаційної безпеки
  • ММЗІ – кафедра математичних методів захисту інформації
  • ММАД – кафедра математичного моделювання та аналізу даних
Освітні програми:
  • ПФ – «Прикладна фізика»
  • СТММКБ – «Системи, технології та математичні методи кібербезпеки»
  • СТЗІ – «Системи технічного захисту інформації»
  • ММКЗІ – «Математичні методи криптографічного захисту інформації»
  • МММРОКЗ – «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору»

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки ОП "Прикладна фізика" першого (бакалаврського ) рівня

Дисципліни для вибору першокурсниками на другий рік навчання

Четвертий (весняний) семестр

Дисципліна

Кафедра

Стор.

Термодинаміка газового потоку

ФЕС

3

Програмування 3

ІБ

4

Відновлювані джерела енергії

ФЕС

5

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

ПФ

6


Дисципліни для вибору другокурсниками на третій рік навчання

П’ятий (осінній) семестр

Дисципліна

Кафедра

Стор.

Обчислювальні методи

ПФ

7

Основи теплової енергетики

ФЕС

8

Основи метрології в прикладній фізиці

ПФ

9

Теорія теплопровідності

ФЕС

10

Шостий (весняний) семестр

Дисципліна

Кафедра

Стор.

Основи радіоелектроніки

ФТЗЗІ

11

Радіоелектроніка для електрофізіологічних досліджень

ПФ

12

Моделювання фізичних процесів 1

ФЕС

13

Рентгенівські методи досліджень

ПФ

14

Основи загальної біології та біохімії

ПФ

15

Фізика суцільних середовищ

ФЕС

16

Основи фізичного матеріалознавства

ПФ

17

Основи біофізики

ПФ

18

Основи конвективного теплообміну

ФЕС

19Дисципліни для вибору третьокурсниками на четвертий рік навчання

Сьомий (осінній) семестр

Дисципліна

Кафедра

Стор.

Основи фізики металів

ФЕС

 

Квантова електроніка

ПФ

 

Органічна хімія

ПФ

 

Біофізика складних систем 1

ПФ

 

Оптоелектроніка

ПФ

 

Моделювання фізичних процесів  2

ФЕС

 

Мікроелектроніка для електрофізичних досліджень

ПФ

 

Основи мікроелектроніки

ПФ

 

Термодинаміка складних систем

ФЕС

 

Нова дисципліна НДзаТемоюКР

ПФ

 

Нова дисципліна НДзаТемоюКР

ПФ

 

Основи методології наукових досліджень

ФЕС

 

Восьмий (весняний) семестр

Дисципліна

Кафедра

Стор.

ЛаТеХ в наукових публікаціях

ФЕС

 

Фізика твердого тіла 2

ПФ

 

Основи ядерної та термоядерної енергетики

ФЕС

 

Методологія НД в ПФ

ПФ

 

Теорія гідродинамічної стійкості

ФЕС

 

Симетрія в фізиці

ПФ

 

Біофізика складних систем 2

ПФ

 

 

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки ОП "Прикладна фізика" другого (магістерського) рівня

Дисципліни для вибору першокурсникам на третій рік навчання

Дев’ятий (осінній) семестр

Дисципліна

Пріоритетна програма

Кафедра

Стор.

Практичний крс іноземної мови для наукового спілкування І

 

 

8

Інтелектуальна власність та патентознавство

 

 

 

Основи інженерії  та технології сталого розвитку

 

 

 

Основи наукових досліджень

 

 

 

Фізична кінетика

 

 

 

Локальні методи досліджень

 

 

 

Математичне моделювання систем і процесів

 

 

 

Спецглави фізичного матеріалознавства

 

 

 

Основи анатомії і фізіології людини

 

 

 

Фізика горіння

 

 

 

Фізика невпорядкованих систем

 

 

 

Методи дослідження збудливих мембран

 

 

 

Спецглави теорії теплообміну

 

 

 

Десятий (весняний) семестр

Дисципліна

Пріоритетна програма

Кафедра

Стор.

Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування І

 

 

 

Менеджмент стартап проектів

 

 

 

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

 

 

 

Квантова хімія і

квантово-механічні методи обчислення

 

 

 

Нелінійна оптика      

 

 

 

Технологія і застосування наноструктур

 

 

 

Фізика плазми

 

 

 

Біофізика мембранних структур

 

 

 

Н/Д з Фізики суцільних середовищ

 

 

 

Біохімія клітинних процесів

 

 

 

Газодинаміка

 

 

 

Фізика та хімія поверхні

 

 

 

Біофізика синаптичної передачі

 

 

 

Експериментальні Досілдницьки Установки

 

 

 

 

Дисципліни для вибору другокурсниками на четвертий рік навчання

Одинадцятий (осінній) семестр

Дисципліна

Пріоритетна програма

Кафедра

Стор.

Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування ІІ

 

 

 

Педагогічна майстерність

 

 

 

Науково-дослідна  робота за темою магістерської дисертації

 

 

 

Нові речовини і матеріали для наукоємних технологій 

 

 

 

Самоорганізація відкритих систем

 

 

 

Оптика і фотоніка

 

 

 

Новітні джерела енергії

 

 

 

Фізичні принципи інформаційних процесів

 

 

 

Мат методи оптимізації

 

 

 

Основи теорії примежового шару

 

 

 

Наноструктури в електрониці та фотониці

 

 

 

Молекулярна фізіологія

 

 

 

Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок

 

 

 

Дванадцятий (весняний) семестр

Дисципліна

Пріоритетна програма

Кафедра

Стор.

Науково-дослідна практика

 

 

 

Робота над  магістерською дисертацією

 

 

 


 

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки ОП "Прикладна фізика" третього (доктор філософії ) рівня

Ф-каталог з анотаціями до дисциплін (pdf-файл)

Дисципліни для вибору першокурсникам на другій рік навчання

Третій (осінній) семестр

Дисципліна (3 кредити, екзамен)

Кафедра

Стор.

Спеціальні глави сучасного матеріалознавства

ПФ

4

Спеціальні глави теорії теплообміну

ПФ

5

Фізика кондесованих середовищ

ПФ

6

Четвертий (весняний) семестр

Дисципліна (3 кредити, екзамен)

Кафедра

Стор.

Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок

ПФ

7

Нанозондові методи діагностики напівпровідникових і діелектричних матеріалів

ПФ

9

Спеціальні глави прикладної оптики і фотоніки

ПФ

10

Четвертий (весняний) семестр

Дисципліна (4 кредити, екзамен)

Кафедра

Стор.

Основи теорії примежового шару

ПФ

11

Фізика нерівноважних систем

ПФ

12

Спеціальні глави фізики живих систем

ПФ

13