Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Технологія і застосування наноструктур

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Тетьоркін В.В. (лекції)

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття Тетьоркін В.В. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі за такою схемою:

 • Зв'язок зі студентами 5-го курсу (ФФ-91мн) з предмету "Технологія та застосування наноструктур" за email

Методичні матеріали


Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

 • Наноматеріалознавств: підручник / Є.Г Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько.Перше видання, стереотипне.Херсон :Олді-плюс,2018.550 сторінок (5 примірників)
 • Наноматеріалознавство і нанотехнології :навчальний посібник / А.І. Кондир; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.450 с. (6 примірників)
 • Вимірювання у нанотехнологіях :методи і засоби : навчальний посібник /П.Р. Гамула [та ін.] ; за редакцією Б.І. Стадника ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Видавництво Львівської політехніки,2016.186 с. (6 примірників)
 • Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах /Є.Ф. Венгер, О. Ю. Семчук, О. О. Гаврилюк ; Національна академія наук України, Інститут фізики напівпроводників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.Київ :Академперіодика,2016.236 с. (1 примірник)
 • Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки :посібник /М. Ткач, Ю.О. Сеті, О.М. Войцехівська ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.Чернівці :Книги- XXI,2015.386 с. (1 примірник)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2014.527 с. (28 примірники)
 • Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка :навчальний посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Мікро-та наноелектроніка" /Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, Ю.І. Якименко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".Київ :НТУУ "КПІ",2012.299 с. (27 примірники)
 • Фізичне матеріалознавство :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2011. (14 примірників)
 • Наноструктури та нанотехнології :навч. посіб. для студентів ВНЗ /О. М. Назаров, М. М. Нищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т.Київ :НАУ,2012.248 с. (5 примірників)
 • Нанотехнології і наноструктури :навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" /Д. М. Заячук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка".Львів :Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка",2009.580 с. (2 примірники)
 • Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах /В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля.Київ :Академперіодика,2001.180 с. (3 примірники)
 • Нано- і мікротехнології в приладобудуванні :монографія /М.Д. Гераїмчук, І.М. Гераїмчук ; НТУУ "КПІ".Київ :ЕКМА,2008.90 с. (22 примірники)
 • Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей :монография /[В.В. Головко, В.Д. Кузнєцов, С.К. Фомічов, П.І. Лобода] ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ".Київ :НТУУ "КПІ",2016.238 с. (12 примірники)
 • Надшвидкодіючі прилади електроніки :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізична та біомедична електроніка" /В.О. Москалюк, В.І. Тимофєєв, А.В. Федяй ; МОН України, НТУУ"КПІ". Київ :НТУУ "КПІ",2014. 527 с. (28 примірники)