понеділоквівтороксередачетверп`ятницясуботанеділяпонеділ.вівтороксередачетверп`ятницясуботанеділяпонеділоквівтороксередачетверп`ятницясуботанеділяпонеділоквівтороксередачетверп`ятницясуботанеділяпонеділоквівтороксередачетверп`ятницясуботанеділяпонеділоквівтороксередачетверп`ятницясуботанеділяпонеділок
26.05.0827.05.0828.05.0829.05.0830.05.0831.05.0801.06.0802.06.0803.06.0804.06.0805.06.0806.06.0807.06.0808.06.0809.06.0810.06.0811.06.0812.06.0813.06.0814.06.0815.06.0816.06.0817.06.0818.06.0819.06.0820.06.0821.06.0822.06.0823.06.0824.06.0825.06.0826.06.0827.06.0828.06.0829.06.0830.06.0801.07.0802.07.0803.07.0804.07.0805.07.0806.07.0807.07.08
ФФ7115 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЯ 14, 308-3-1Програму- вання 2. Гальчинський Л.Ю. 10, 308-3-1Загальна фізика 2. (письмово) Монастирський Г.Є. 9.00, ВФ-1Загальна фізика 2. (усно) Монастирський Г.Є. 10, 201-1128 червня--День Конституції Загальна хімія. Андрійко О.А. 10.00, 203-11ФФ71ФФ71
ФІ7115 червня - ТрійцяДискретний аналіз 2. Мороховець М.К. 8.30, 211-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 112-7Загальна фізика 2. Кравцов О.В. 10, 201-11консультація на остан. занят.Математичний аналіз 2. Кадоб`янський Р.М. 10.00, ВФ-128 червня--День Конституції ФІ71ФФІ71
ФІ7215 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 112-7Загальна фізика 2. Кравцов О.В. 10, 114-7Дискретний аналіз 2. Мороховець М.К. 8.30, 112-728 червня--День Конституції ФІ72ФІ72
ФІ7315 червня - Трійця28 червня--День Конституції ФІ73ФІ73
ФБ7115 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЯ 12, 112-7Основа теорії чисел Фаль О.М., Завадська Л.О. 10, 211-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 11, 154-1Загальна фізика 2. Литвинова Т.В. 9, ВФ-1Дискретний аналіз 2. Мороховець М.К. 10, 201-1128 червня--День Конституції ФБ71ФБ71
ФБ7215 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЯ 8.30, 201-1128 червня--День Конституції Дискретний аналіз 2. Мороховець М.К. 8,30, 201-11ФБ72ФБ72
ФЕ7115 червня - ТрійцяОснови теорії кіл Ястребов М.І. 10, 203-11Загальна фізика 2. (письмово) Монастирський Г.Є. 9.00, ВФ-1Загальна фізика 2. (усно) Монастирський Г.Є. 12, 201-1128 червня--День Конституції Математичний аналіз Галицька І.Є. 9, 154-1ФЕ71ФЕ71
ФФ6115 червня - ТрійцяЗагальна фізика 4. (письмово) Парновський С.Л. 9, ВФ-1Загальна фізика 4. (усно) Парновський С.Л. 9, 201-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 114-7Теоретична механіка Кравцов О.В. 10.00, 154-1консультація на остан. занят.28 червня--День Конституції Диферен- ціальні рівняння 2. Кадоб`янський Р.М. 10.00, ВФ-1ФФ61ФФ61
ФІ6115 червня - Трійцяконсультація на остан. занят.Архітектура ЕОМ. Скакун С.В. 10.00, 215-1128 червня--День Конституції ФІ61ФІ61
ФІ6215 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЯ 15, 201-11Комбінаторний аналіз 2. Савчук М.М. 10.00, 201-11консультація на остан. занят.Архітектура ЕОМ. Скакун С.В. 10.00, 116-728 червня--День Конституції ФІ62ФІ62
ФІ6315 червня - ТрійцяКомбінаторний аналіз 2. Савчук М.М. 10.00, 201-1128 червня--День Конституції ФІ63ФІ63
ФБ6115 червня - ТрійцяТеорія електричних та магнітних кіл. Архипов О.Є. 10.00, 114-7Архітектура ЕОМ. Скакун С.В. 10.00, 116-7Спеціальні розділи математики 2. Завадська Л.О. 10.00, 211-1128 червня--День Конституції ФБ61ФБ61
ФБ6215 червня - Трійця28 червня--День Конституції Спеціальні розділи математики 2. Завадська Л.О. 10.00, 211-11ФБ62ФБ62
ФЕ6115 червня - ТрійцяЗагальна фізика 4. (письмово) Парновський С.Л. 9, ВФ-1Загальна фізика 4. (усно) Парновський С.Л. 9, 201-11Електронні прилади 2. Прищепа М.М. 10.06.08КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 207-1128 червня--День Конституції Сигнали та спектри. Кущ С.М. 10.00, 207-11ФЕ61ФЕ61
ФФ51, ФФ52КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 114-715 червня - Трійця ТФ.Квантова механіка Кобушкін О.П. 9, 112-7Статистична радіофізика та оптика Монастирський Г.Є. 10.00, 203-11Методи математичної фізики. Остапенко О.В. 10.00, 202-1128 червня--День Конституції "ФЖС.Основи заг.біології та біохімії Василенко 10, 212-11; ВФТ.Рентгенівські методи досліджень Загородній 9, 114-7"ФФ51,52ФФ51,52
ФІ51КОНСУЛЬТАЦІЯ 8.30, 112-7Методи математичної фізики Горбачук М.Л. 10.00-14.00 116-715 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЯ 10, 116-7Теорія ймовірностей та мат. статистика Дороговцев А.А. 10.00, 116-7КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 116-7Квантова механіка та статфізика Гомонай О.В. 10, 201-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 14, 201-1128 червня--День Конституції Теорія інформації та кодування. Шлезінгер М.І. 9.00, 215-11ФІ51ФІ51
ФІ52Методи математичної фізики Горбачук М.Л. 8,30, 112-715 червня - ТрійцяТеорія ймовірностей та мат. статистика Дороговцев А.А. 10.00, 116-7Квантова механіка та статфізика Гомонай О.В. 10, 201-1128 червня--День Конституції Теорія інформації та кодування Бессалов А.В. 10.00, 116-7ФІ52ФІ52
ФБ51, ФБ52консультація на остан. занят.Основи захисту інформації Антонюк А.О. 12.00, 211-1115 червня - Трійцяконсультація на остан. занят.Числові методи Жданова І.В. 10.00, 215-11Основи радіо- електроніки Репа Ф.М. 10.00, 203-11Теорія інформації та кодування Бессалов А.В. 10.00, 203-1128 червня--День Конституції ФБ51,52ФБ51,52
ФЕ51КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 203-11Антени і поширення хвиль Кущ С.М. 10, 207-1115 червня - ТрійцяТеорія інформації та кодування Бессалов А.В. 10.00, 211-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 15, 203-11Електрооптичні системи Луценко В.М. 10.00, 203-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 14, 210-1128 червня--День Конституції Цифрова обробка сигналів 10, 210-11 ПарталаФЕ51ФЕ51
ФФ41, ФФ42КОНСУЛЬТАЦІЯ 9, 114-7Електродинаміка суцільних середовищ. Жданов В.І. 10.00, 114-7"ФЖС. Біофізика складних систем. Костюк 10, і-т.Фізіології; ВФТ. Симетрія в фізиці. Загородній 10, 305-1-1"Фізика твердого тіла Поплавко Ю.М. (20.05.08)Консультація з математики. Р.М. Кадоб`янський 16.00, ВФ-115 червня - ТрійцяКОНСУЛЬТАЦІЇ ДЕКДЕК. 10.00, 308-4-1. Комісія: Воронов, Монастирський, Кадоб`янський, Кравцов, Куліш, Філін."ДЕК. 10.00, 308-4-1. Комісія: Воронов, Монастирський, Кадоб`янський, Кравцов, Куліш, Філін; ЗКР. 14.00, 214-11"ЗКР. 10.00, 214-1128 червня--День Конституції ФФ41,42ФФ41,42
ФІ41КОНСУЛЬТАЦІЯ 16, 201-11Моделі та методи прийняття рішень. Смирнов С.А. 10.00, 214-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 10, 154-1Теорія керування Смирнов С.А. 8.30, 211-11Методи оптимізації Данилов В.Я. 8.30, 114-715 червня - ТрійцяДЕК. 10.00, 308-3-1. Комісія: Савчук, Архипов, Кадоб`янський, Кравцов, Грайворонський.ЗКР. 10.00, 308-3-128 червня--День Конституції ФІ41ФІ41
ФІ42Телекомуніка- ційні системи і мережі зв`язку та ТЗЗІ Архипов О.Є. 12.00, 118-7Математичні методи захисту інформації Савчук М.М. Завадська Л.О.10, 201-11Методи оптимізації Данилов В.Я. 14.00, 215-1115 червня - Трійця28 червня--День Конституції ФІ42ФІ42
ФБ41Методи оптимізації Данилов В.Я. 10.00, 118-7Захист програмного забезпечення та ПЗЗІ Коломицев М.В. 10.00, 201-11Телекомуніка- ційні системи і мережі зв`язку та ТЗЗІ Архипов О.Є. 12.00, 118-7Математичні методи захисту інформації Савчук М.М. Завадська Л.О.14.00, 207-1115 червня - ТрійцяДЕК. 10.00, 308-3-1. Комісія: Архипов, Фаль, Остапенко, Грайворонський.28 червня--День Конституції ФБ41ФБ41
ФЕ41Телекому- нікаційні системи Медвідь М.О. 10.00, 215-11Основи проектування технічних систем. Василенко О.Д. 8.30, 211-11Соціально-психологічні аспекти інформаційно-комунікаційних процесів. Плахутіна 10, 203-1115 червня - ТрійцяЗКР. 10.00, 202-1128 червня--День Конституції ФЕ41ФЕ41
ФФ31, ФФ32Локальні методи досліджень. /магістр./ Богорош О.Т. 10.00, 302-615 червня - ТрійцяНелінійна оптика Стронський О.В. 10.00, 201-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 8.30, 203-11Охорона праці в галузі Козьяков 10.00, 112-7КОНСУЛЬТАЦІЯ Дімітрієв 10, 211-11"ФЖС. Біофізика мембранних структур Магура 10, 211-11; ВФТ. Фізика невпорядко- ваних систем Дімітрієв 10.00, 116-7"28 червня--День Конституції ФЖС.Біофізика синаптичної передачі Федулова С.А. 10, інт.ФізіологіїФФ31,32ФФ31,32
ФІ31Побудова мат. моделей в природознавстві МакаренкоО.С. 12.00, 118-7КОНСУЛЬТАЦІЯ 15, 505-2215 червня - ТрійцяОхорона праці в галузі Козьяков 10.00, 203-11Захист інформації в спеціалізо- ваних інформацій- них системах Тимошенко А.О. 10.00, 112-7КОНСУЛЬТАЦІЯ 9, 114-7Інформаційні банківські технології та захист банківської інформації Івченко І.С. 9.00, 203-1128 червня--День Конституції Загальна теорія ігор Остапенко О.В. 10, 118-7ФІ31ФІ31
ФІ32КОНСУЛЬТАЦІЯ 8.30, 215-11Охорона праці в галузі Козьяков 8.30-14.00, 114-715 червня - Трійцяконсультація на остан. занят.Захист інформації в комп`ютерних системах Грайворонський М.В. 10, 112-728 червня--День Конституції ФІ32ФІ32
ФБ31Комплексний захист інф. в автоматизованих системах Архипов 8.30, 154-115 червня - Трійцяконсультація на остан. занят.English Горбаченко А.А. 10, 202-11КОНСУЛЬТАЦІЯ 8.30, 203-11Охорона праці в галузі Козьяков 10.00, 118-728 червня--День Конституції (для гр. ФБ31) Захист інформації в комп`ютерних системах Грайворонський М.В. 10, 204-11ФБ31,32ФБ31,32
ФБ32Комплексний захист інф. в автоматизованих системах Архипов 14, 112-715 червня - Трійцяконсультація на остан. занят.Захист інформації в комп`ютерних системах Грайворонський М.В. 10, 112-7консультація на остан. занят.28 червня--День Конституції English Горбаченко А.А. 10, 202-11ФБ31,32ФБ31,32
ФЕ31КОНСУЛЬТАЦІЯ 8.30, 215-11Охорона праці в галузі Козьяков 8.30-12.00, 215-1115 червня - ТрійцяКомплексний захист інф. в автоматизованих системах Архипов 10, 114-7КОНСУЛЬТАЦІЯ 14, 215-11Завадостійкість телекомунікаційних систем 2. Мазор Ю.Л. 9, 215-11 ФЕ31ФЕ31