Збірник задач з квантової механіки
Posted by kyd257181 on October 09 2019 13:52:08
Підготовлено збірник задач з квантової механіки.
Extended Blog
О. П. Кобушкін, Я. Д. Кривенко-Еметов. Збірник задач з квантової механіки: підручник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл 668 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 108 с. -  ELA KPI , APD