Семестровий рейтинг з Фізики 1
Posted by stasbeh on 13 June 2020

Порядок формування семестрового рейтингу з дисципліни Фізика 1 для груп ФІ-91,92,93 та порядок проведення екзамену.

Протягом семестру студенти отримали бали за роботу на


Результати по групам:

По результатам роботи протягом семестру студенти можуть отримати оцінку без складання іспиту. Оцінка "Автомат" розраховується за формулою = (отриманий бал за семестр)*(100 балів)/(максимальний бал за семестр).

Якщо студент згоден з отриманим таким чином результатом він пише заяву змісту
"Я студент групи ФІ-9_ , Прізвище Імя По-батькові, згоден з оцінкою __ балів з дисципліни Фізика 1 за роботу у семестрі.
Дата, підпис".
Робить фото своєї заяви з прикладеним студентським квитком або заліковою книжкою та надсилає викладачу.

Якщо студент хоче підвищити свою оцінку він має право іти на іспит. В цьому випадку на екзамені він може добрати максимум 30 балів до стартового рейтингу який в цьому випадку рахується як = (отриманий бал за семестр)*(70 балів)/(максимальний бал за семестр). 

Іспит буде проходити онлайн з відео- та аудіо-фіксацією. Студент перед початком має ідентифікувати себе показавши залікову книжку або студентський.