Екзаменаційні задачі з механіки для груп ФІ
Надіслано: stasbeh червень 10 2017 17:50:59

Перелік номерів задач, що виносяться на екзамен з Загальної фізики 1. Механіка для студентів груп ФІ-61, ФІ-62 та ФБ-63.

Задачі цитуються за Иродов И.Е.,"Задачи по общей физике". Учеб. пособие для вузов. - 8-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.,2007 - 431с. (еквівалентно будь яку виданню пізніше 2003 року)

1.33; 1.34; 1.39; 1.52; 1.65; 1.71; 1.87; 1.88; 1.92; 1.108; 1.122; 1.151; 1.154; 1.155; 1.224; 1.225; 1.227; 1.239; 1.245; 1.248; 1.277; 1.280; 1.284; 1.287; 1.297; 1.397; 1.408; 1.436; 1.435;

Додаткова інформація у розділі методичних матеріалів