Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки
Опубликовано stasbeh в Июнь 21 2016 16:02:27

Дипломна робота на тему: Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ21 Косячкін Єгор Миколайович

керівник: Д.ф-м.н.,професор Устінов А.І.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота складається із 53 сторінок. Вона містить зміст, перелік умовних скорочень, вступ, 3 розділи, висновки та список використаних джерел. У цій дипломній роботі наведено 25 ілюстрацій, 3 таблиць, а також для її написання було використано 32 джерела літератури.

Темою роботи є дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки.

Об’єктом дослідження є багатошарові фольги, зокрема і композиційні, а також, отриманні за допомогою них з’єднання.

Предметом дослідження є реакційні характеристики багатошарових фольг.

Методи дослідження: температура та швидкість визначалися за допомогою фотодіодів (температурний, відкалібрований на досліджуваний діапазон температур).

Метою даної роботи є визначення реакційних характеристик фольг у  реакціях теплового вибуху та високотемпературного синтезу, що самопоширюється.

Завдання роботи: визначення реакційних характеристик фольг з різним складом та параметрами, їх порівняння, також отримання реакційних характеристик композиційних фольг і порівняння з аналогічними фольга ми без припою. Отримання нероз’ємних з’єднань текстоліту та пластмас за допомогою отриманих фольг.

Актуальність роботи полягає в пропозиції методу локального розігріву за допомогою тепла, що виділяється при реакціях у багатошарових фольгах, для вирішення задач з’єднання, де перегрів є критичним.

Основні положення дипломної роботи опубліковані у вигляді тез доповіді на XIV-ій Всеукраїнській науково-практичнії конференції: "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" та ІХ-ій Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів".

Ключові слова: реакційна багатошарова фольга, реакційна пайка, тепловий вибух, високотемпературний синтез, що само поширюється.

Презентація до дипломної роботи (pdf)