Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі ч
Posted by stasbeh on June 26 2015 13:32:16

Дипломна робота на тему: Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі часу

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Туголуков Андрій Сергійович

керівник: к.б.н, с.н.с, Кондратська О. Л.

рецензент: к.б.н, п.н.с, Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євгленський О.О.

 

Реферат

Робота на тему «Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізації cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі часу» обсягом в 51 сторінку, містить 15 ілюстрацій, 27 джерел використаної літератури.

Метою роботи являється розробка та тестування методу синхронізації програмного забезпечення, необхідного для реєстрації та аналізу основних характеристик щілинних контактів в експериментах в режимі подвійної фіксації, конфігурації «ціла клітина».

В даній дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводиться розробка алгоритму аналізу основних параметрів функціонування електричних синапсів в реальному масштабі часу. Тестування даного методу було здійснене на моделях електрично спарених клітин, та в дослідженні регулювання характеристик щілинних контактів внутрішньоклітинним кальцієм, шляхом застосування хелаторів ВАРТА и EGTA, з використанням техніки подвійної фіксації, конфігурації «ціла клітина». Проводились вимірювання та аналіз кінетики отриманих параметрів.

Результати дослідження були представлені на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Ключові слова: щілинний контакт, АІІ амакринові клітини, конексин, синаптична передача, постсинаптичний струм, синаптична пластичність.