Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів
Опубликовано stasbeh в Июнь 26 2015 12:26:31

Дипломна робота на тему: Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Басараб Михайло Корнелійович

керівник: к.б.н., с.н.с., Кондрацька О. Л.

рецензент: к.б.н., п.н.с., Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євглевський О.О.

 

Реферат

У даній роботі «Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів» об'ємом в 56 сторінки, наведено 21 рисунок, 5 таблиць та використано 31 літературних джерел.

Експериментальні дані підтверджують синаптичну локалізацію протон-чутливих рецепторів в амігдалі, в той час як амігдала посідає чільне місце у процесах регулювання страху та емоційної поведінки у ссавців, тому об’єктом дослідження були обрані ізольовані нейрони амігдали щурів. Метою роботи було дослідження фармакологічного впливу діміназену на ASIC рецептори. У роботі використовувались методика patch-clamp для реєстрації струмів.

Результати підтвердили ефективність інгібування діміназеном нативних ASIC рецепторів амігдали щура, дія якого не залежить від pH позаклітинного розчину, але є потенціал-залежною. Показано, що діміназен значно пришвидшує процес десенситизації рецептора.

Робота на сьогоднішній день є актуальною, тому що діміназен є потужним фармакологічним інструментом, який пригнічує ASIC - струми – причину багатьох патофізіологічних процесів в організмі, і може бути використаний в якості активної речовини для антидепресантів і знеболюючих.

Результати роботи були представлені на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Ключові слова: ASIC, діміназен, амігдала, десенситизація, інгібітор.