Електрична активність нейронів superficial superior colliculus щура в умовах культури
Posted by stasbeh on June 24 2015 00:43:49

Дипломна робота на тему: Електрична активність нейронів superficial superior colliculus щура в умовах культури

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Шарко Даніїл Валерійович

керівник: м.н.с. відділу ФНН Думанська Г.В.

рецензент: ст.н.с., к.б.н. Шипшина М.С.

консультант: ст.н.с., к.б.н. Пурнинь О.Е.

 

Реферат

Обсяг роботи 68 сторінок, 21 ілюстрація, 4 таблиці, 28 джерел літератури.

Метою даної роботи є дослідження електрофізіологічних властивостей нейронів superior colliculus

Об’єкт дослідження – культура нейронів SC щура 10-28 діб культивування.

Предмет досліджень – фонова та викликана електрична активність культивованих клітин superior colliculus.

Розроблено методику тривалого культивування дисоційованих нейронів superior colliculus щурів. Реєстрацію електрофізіологічних характеристик культивованих нейронів SC проводили за допомогою методу петч-клемп у конфігурації «ціла клітина» в режимі фіксації струму. Подібність морфологічних та електрофізіологічних характеристик культивованих нейронів SC відповідним даним, котрі були отримані на клітинах, вилучених у тварин аналогічного віку в умовах слайсу, свідчить про можливість використання культури в подальших електрофізіологічних та фармакологічних дослідженнях.

Ключові слова SUPERIOR COLLICULUS; КУЛЬТУРА КЛІТИН SUPERIOR COLLICULUS; ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ.