Методи визначення правил клітинних автоматів в задачах моделювання фізичних процесів
Posted by stasbeh on June 18 2015 16:50:38

Дипломна робота на тему: " Методи визначення правил клітинних автоматів в задачах моделювання фізичних процесів."

виконав: студент 6-го курсу групи ФФ31м Дідківський Андрій Миколайович

керівник: завідувач відділом прикладного нелінійного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» д.ф.-м.н. Макаренко О. С.

рецензент:

 

РЕФЕРАТ

Робота на тему “ Методи визначення правил клітинних автоматів в задачах моделювання фізичних процесів ” обсягом в 77 сторінок, містить 19 ілюстрацій, 49 джерел використаної літератури.

Об’єктом дослідження є методи ідентифікації правил клітинних автоматів. Предметом дослідження є можливість використання методів ідентифікації клітинних автоматів для моделювання фізичних процесів.

У роботі було досліджено основні можливості та проведено порівняльний аналіз методів клітинних автоматів. Для цього було розроблено комп’ютерну програму в програмному середовищі Scipy для моделювання динаміки клітинних автоматів та процесу ідентифікації фізичних систем. В модельному експерименті було ідентифіковано правила клітинного автомату, що моделює реакційно-дифузійне середовище.

Запропонований спосіб дослідження динаміки нейронів у корі головного мозку з використанням методів ідентифікації клітинних автоматів. Описані можливі підходи до ідентифікації з використанням експериментальних даних. Проведено моделювання клітинного автомату, правило еволюції якого основане на принципах взаємодії нейронів.

Отримані результати можуть бути використані для дослідження різних фізичних процесів, знаходження спрощених моделей складних динамічних систем, дослідження мозкової активності.

Результати досліджень апробовані на міжнародних наукових читаннях «Информационно-вычислительные технологии и математическое моделирование в решении задач строительства, техники, управления и образования», міжнародній науково-технічній конференції «Нелінійний аналіз і застосування».

 

Ключові слова: клітинний автомат, ідентифікація, реакційно-дифузійна система, нейрон.