Зменшення запального болю в результаті нокдауну гену протеїнкінази альфа в нейронах спинного мозку
Posted by stasbeh on March 15 2015 00:39:19

Дипломна робота на тему: Зменшення запального болю в результаті нокдауну гену протеїнкінази альфа в нейронах спинного мозку

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ01 Шуригін Олександр Олександрович

керівник: професор, д.б.н., Білан П.В.

рецензент: професор, д.б.н., Веселовський М.С.

 

Реферат

Загально прийнято вважати, що централізація чутливості в спинного відростку спинного мозку сприяє індукції і підтриманню хронічного болю.

Активність залежить від обміну a-аміно-3-гідрокси-5-метил-4-ізоксазолпропіонової кислоти (AMPARs), яка є посередником швидкої збудливої передачі. Вона стала ключовим механізмом, що лежить за синаптичною пластичністю мозку і центральною сенсибілізацією (специфічна форма пластичності ) в задньому відростку спинного мозку. Цей залежний від активності обмін представляє регульовану  функціональну експресію рецептора субодиниць GluR1 - GluR4 , склад якоих визначає функціональні властивості AMPARs. Нещодавні знахідки показують, що змінений AMPAR обмін в нейронах спинного мозку причинно пов'язаний з підтриманням периферійного запального болю. Було показано, що повне CFA-індуковане запалення активує протеїнкіназу С альфа (PKCa ) дорсального рогу, яка потрібна для фосфорилювання GluR2 на S880 залишок. Це фосфорилирования порушує взаємодію між GluR2 і його синаптично пов’язаним білком (ABP / GRIP), а також сприяє GluR2 ендоцитозу від постсинаптичної мембрани з нейронів заднього рогу. В результаті GluR2 вмісні AMPARs зміняються на GluR2-бракуючі AMPARs і Са2+ проникність синаптичних AMPARs збільшується в нейронах спинного мозку.

Останні дослідження позасинаптичного обміну AMPAR в нейронів заднього рогу показали, що функціональна експресія з GluR2-бракуючих, GluR1-вмісних, Ca2+ проникних AMPARs збільшується в позасинаптичній плазматичній мембрані нейроніа субстанції Рональдо ( SG) під час підтримання CFA- індукованого запального болю. Незважаючи на значну роль, що позасинаптичні Cа2+ - проникні AMPARs грають в синаптичній пластичності і ноціцепції, молекулярні механізми, які лежать в основі позасинаптичного обміну AMPARs в період підтримання запального болю, іще не вивчені. Нещодавно було показано, що фосфорилювання GluR1 PKC сприяє залежному GluR1 вмісному мембранному проникненню в  нейрони гіпокампу для підтриманяя позасинаптичного скупчення GluR1-місних AMPARs для поповнення постсинаптичних ущільнень під час тривалого синаптичного збудження.

Ці результати показують , що активація PKCa, спричинена запалювальним процессом, може бути причетна до функціональної експресії позасинапичних Ca2+ - проникних AMPARs і може сприяти підтриманню запального болю. 

Ключові слова: ПОЗАСИНАПТИЧНІ РЕЦЕПТОРИ АМРА, PKCа, ЗАПАЛЬНІ БОЛІ, НЕЙРОНИ СУБСТАНЦІЇ РОЛАНДО.