Практичні з Моделі сучасної фізики I
Надіслано: stasbeh 03 лютого 2021

Матеріали до практичних занять з дисципліни "Моделі сучасної фізики I" для студентів спеціальності Прикладна математика.

Вивчення першого розділу дисципліни "Моделі сучасної фізики" включає в себе вивчення двох розділів загальної фізики, це Механіка, та Електродинаміка.

Рекомендовані методичні матеріали до розділу присвяченого механіці:

Додаткова література

Розрахункове завдання

Перша частина розрахункового завдання (з розділу Механіка)

Задачі цитуються за збірником:
Задачі з загальної фізики. Механіка. В.В. Загородній, С.В. Бех. ФТІ. КПІ ім. Ігоря Сікорського, електронне видання,2017 р.

Підказки та методичні рекомендації по виконанню розрахункової роботи

 

Практичні заняття

Тема: Кінематика поступального руху.

Тема: Кінематика обертального руху. Зв'язок з поступальним рухом.

Тема: Динаміка руху матеріальної точки. Робота сили

Тема: Закони збереження

Тема: Рух в полі центральних сил, закон збереження моменту імпульсу

Тема: Динаміка руху твердого тіла

Тема: Спеціальна теорія відносності

Тема: Спеціальна теорія відносності. Динаміка

Тема: Механічні коливання

Тема: Електростатика

Тема: Скалярний потенціал електричного поля

Тема: Електричний діполь. Діелектрики

Тема: Магнітостатика. Закон Біо-Савара

Тема: Електромагнітна індукція

Заняття-консультація


Семестровий рейтинг

Отримані бали за практичні та лабораторні ви можете переглянути у ecampus або


Іспит

Пропонуємий порядок здавання іспиту (черга)