Практичні з Моделі сучасної фізики I
Надіслано: stasbeh лютого 03 2021 22:09:40

Матеріали до практичних занять з дисципліни "Моделі сучасної фізики I" для студентів спеціальності Прикладна математика.

Вивчення першого розділу дисципліни "Моделі сучасної фізики" включає в себе вивчення двох розділів загальної фізики, це Механіка, та Електродинаміка.

Рекомендовані методичні матеріали до розділу присвяченого механіці:

Додаткова література

Практичні заняття

Тема: Кінематика поступального руху.

Тема: Кінематика обертального руху. Зв'язок з поступальним рухом.

Тема: Динаміка руху матеріальної точки. Робота сили

Тема: Закони збереження

Тема: Рух в полі центральних сил, закон збереження моменту імпульсу

Тема: Динаміка руху твердого тіла

Тема: Спеціальна теорія відносності