Ядерна фізика

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Ядерна фізика

Викладає - лекції проф. Кобушкін О.П., практичні Кривенко Я.Д.

Навчальна дисципліна «Ядерна фізика» викладається у шостому семестрі бакалаврам спеціальності «105 Прикладна фізика та наноматеріали», які навчаються за спеціалізацією «Прикладна фізика». Дисципліна розглядає структуру ядер, їх взаємодію та реакції, а також торкається питань фізики високих енергій. Дисципліна включає наступні розділи: «Вступ», «Головні властивості стабільних ядер», «Головні властивості нестабільних ядер», «Розвал ядер» та «Фізика високих енергій». Дисципліна включає лекції (36 годин) та практичних занять (36 годин). Форма контролю з дисципліни – залік.

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття Кривенко Я.Д. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі за такою схемою:

  • заняття зі студентами 3-го курсу (ФФ-71,72,73) з предмету "Ядерна фізика" за наступним посиланням:   телеграмм-канал

Навчальні матеріали: