Електродинаміка

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності

Архів


Групи ФФ

Опис дисципліни

Курс “Електрика та магнетизм” є одним з розділів базового курсу загальної фізики, що лежить в основі вивчення всіх природничих наук. Даний курс вивчається у 3 семестрі і ставить на меті засвоєння базових знань з класичної електродинаміки, досконале вивчення теоретичних та експериментальних основ електрики та магнетизму. Дисципліна включає наступні розділи: “Закон Кулона”, “Електростатика провідників”, “Електростатика діелектриків”, “Постійний струм”, ” Магнітостатика”, “Електромагнітна індукція. Рівняння Максвела”, ” Квазистаціонарний струм “, “Поширення електромагнітного поля. Електродинаміка”. Вона включає лекції (36 годин), практичні (36 годин) та лабораторні (72 години) заняття. Форма контролю з дисципліни – іспит.

Лабораторні роботи

  1. Перевірка закону кулона
  2. Магнітний момент у магнітному полі
  3. Джерела електричної енергії та їх характеристики

 

Групи ФІ

 

 

 


Архів