Міжнародна діяльність

Результати виконання НДДКР, впроваджено результатів розробок у виробництво:

технічні пропозиції щодо створення спільного підприємства з виробництва рентгенівських трубок на основі нанокомпозитної металокераміки для медичної та технічної діагностики;

Впроваджено у - м. Харбін, КНР; 06.2015

 

Статті, що опубліковано в міжнародних виданнях

Богорош О.Т. Муравов С.О. Воронов С.О. Бубулис С.А. Гордійко Н.О., The study of ferroelectric thin films on silicon substrates. Journal of Measurements in Engineering, March 2013, Volume 1, Issue 1, ISSN 2335–2124, pp.23–27.

 

Участь у міжнародних конференціях:

A. Yudin, S.Voronov, A.Bogorosh. An avalanche of dislocations and spikes in electronic circuit boards. 3rd/2013 Международная конференция по прикладной механике, материалы и производственные (ICA3M 2013) www.icammm.org 24-25 августа Далянь

 

Міжнародні конференції:

Богорош О.Т. - участь у редакційній колегії V міжнародної наукової конференції "сучасні досягнення в науці та освіті" - 04 жовтня 2011 м. Нетанія, Ізраїль