НДРС

Науково дослідна робота студента

Важливі дати

Передзахист дипломних робіт:

  • для бакалаврів - 22.05.17
  • для магістрів - 23.05.17

Захист дипломних робіт:

  • бакалаврів - 21.06.17 та 22.06.17
  • магістрів - 19.06.17

Супроводча документація

Нижче подані зрізки документів необхідних при оформленні дипломної роботи

Теми для бакалаврських та магістерських робіт

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ білкової інженерії і біоінформатики

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор О.І.КОРНЕЛЮК.

  • Вивчення просторової структури та конформаційної рухливості цитикінподібного С-модуля тирозил-тРНК синтетази методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії.
  • Дослідження конформаційної рухливості тирозил-тРНК синтетази та формування метастабільних ?-спіральних елементів методами молекулярної динаміки в часовому діапазоні 100 нс
  • Температуро-індуковані локальні конформаційні зміни в цитокіні ЕМАР ІІ: дослідження методами флуоресцентної спектроскопії.
  • Комп'ютерні Грід-технології та їх застосування для розрахунків повільної молекулярної динаміки білків.

Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, перейдіть на сторінку Вхід або Реєстрація щоб поставити оцінку.
Чудово! ()0 %
Добре ()0 %
Нормально ()0 %
Задовільно ()0 %
Погано ()0 %